Lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống là những câu nói, những triết lý, những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ cuộc sống. Chúng mang đến cho chúng ta những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn và tích cực hơn về cuộc sống, từ đó có cách sống tốt đẹp hơn. Dưới đây là một số lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

Lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

 1. Cuộc sống là một món quà quý giá, hãy trân trọng và sống nó một cách trọn vẹn nhất.
 1. Hãy sống theo cách khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
 1. Hãy chấp nhận bản thân với những điểm mạnh và điểm yếu của mình.
 1. Giúp đỡ người khác là một cách tuyệt vời để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
 1. Mỗi người đều là một cá thể độc đáo, không ai giống ai.
 1. Giấc mơ là động lực để chúng ta tiến lên phía trước.
 1. Thất bại là một phần của cuộc sống. Hãy coi đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
 1. Tha thứ là một hành động cao thượng.
 1. Đừng quá bận tâm về quá khứ hay tương lai. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống ngay bây giờ.
 1. Trước khi yêu thương người khác, bạn cần yêu thương bản thân mình.
 1. Cho đi là một hành động đẹp.
 1. Hãy tìm kiếm mục đích sống của bạn và theo đuổi nó.
 1. Đừng bao giờ so đo với người khác, hãy biết ơn những gì bạn đang có.
 1. Sai lầm là một phần của quá trình học hỏi.
 1. Mỗi người đều có thể tạo ra sự thay đổi trong thế giới.

lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

Lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống của các vĩ nhân

 1. “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn.” – Marcus Aurelius

Câu nói này nhắc nhở chúng ta hãy sống hết mình và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đừng trì hoãn những điều bạn muốn làm, hãy bắt đầu thực hiện ngay hôm nay.

 1. “Cuộc sống là một món quà, hãy sống nó một cách trọn vẹn.” – Audrey Hepburn

Cuộc sống là một món quà quý giá, hãy trân trọng và sống nó một cách trọn vẹn nhất. Hãy tìm kiếm niềm vui trong từng ngày và tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại.

 1. “Hãy sống theo cách khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào.” – Roy T. Bennett

Hãy sống theo cách khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân. Đừng sống theo kỳ vọng của người khác, hãy sống theo những gì bạn muốn và tin tưởng.

 1. “Hãy là chính mình, đừng cố gắng trở thành ai đó mà bạn không phải.” – Kurt Cobain

Hãy là chính mình, đừng cố gắng trở thành ai đó mà bạn không phải. Hãy chấp nhận bản thân với những điểm mạnh và điểm yếu của mình.

 1. “Hãy giúp đỡ người khác, đó là cách tốt nhất để giúp bản thân.” – Eleanor Roosevelt

Giúp đỡ người khác là một cách tuyệt vời để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn cũng đang giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

 1. “Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác.” – Mark Twain

Mỗi người đều là một cá thể độc đáo, không ai giống ai. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân.

 1. “Đừng bao giờ bỏ cuộc với những giấc mơ của bạn.” – Walt Disney

Giấc mơ là động lực để chúng ta tiến lên phía trước. Đừng bao giờ bỏ cuộc với những giấc mơ của bạn, hãy theo đuổi chúng đến cùng.

 1. “Đừng bao giờ sợ hãi thất bại.” – Michael Jordan

Thất bại là một phần của cuộc sống. Đừng sợ hãi thất bại, hãy coi đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

 1. “Hãy tha thứ cho bản thân và cho người khác.” – Maya Angelou

Tha thứ là một hành động cao thượng. Hãy tha thứ cho bản thân và cho người khác để bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn.

 1. “Hãy sống ở hiện tại.” – Thich Nhat Hanh

Hãy sống ở hiện tại, đừng quá bận tâm về quá khứ hay tương lai. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống ngay bây giờ.

 1. “Hãy yêu thương bản thân.” – Johann Wolfgang von Goethe

Trước khi yêu thương người khác, bạn cần yêu thương bản thân mình. Khi bạn yêu thương bản thân, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn.

 1. “Hãy cho đi.” – Mother Teresa

Cho đi là một hành động đẹp. Hãy cho đi những gì bạn có thể, dù chỉ là một chút. Cho đi sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và viên mãn.

 1. “Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa.” – Albert Einstein

Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Hãy tìm kiếm mục đích sống của bạn và theo đuổi nó.

 1. “Hãy trân trọng những gì bạn có.” – Oprah Winfrey

Hãy trân trọng những gì bạn có, dù là những thứ nhỏ bé nhất. Đừng bao giờ so đo với người khác, hãy biết ơn những gì bạn đang có.

 1. “Hãy học hỏi từ những sai lầm của bạn.” – Steve Jobs

Sai lầm là một phần của quá trình học hỏi. Hãy học hỏi từ những sai lầm của bạn để bạn có thể trưởng thành và tiến bộ hơn.

lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

Lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống bằng Tiếng Anh

1. Life is what happens when you’re busy making other plans. – John Lennon (Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn bận rộn lập kế hoạch khác.)

2. The best way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

3. The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm tốt công việc là yêu thích công việc bạn làm.)

4. The journey of a thousand miles begins with a single step. – Lao Tzu (Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân.)

5. The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson (Người duy nhất bạn được định mệnh trở thành là người bạn quyết định trở thành.)

6. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela (Sự vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà là đứng dậy mỗi khi chúng ta thất bại.)

7. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. – Mahatma Gandhi (Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là đánh mất chính mình trong sự phục vụ của người khác.)

8. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm tốt công việc là yêu thích công việc bạn làm. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chấp nhận.)

9. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart. – Helen Keller (Những điều tốt đẹp và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.)

10. The greatest gift of life is the love of another human being. – Eleanor Roosevelt (Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình yêu của một con người khác.)

11. The only thing that is constant is change. – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là sự thay đổi.)

12. The only way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln (Cách duy nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

13. The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson (Người duy nhất bạn được định mệnh trở thành là người bạn quyết định trở thành.)

14. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela (Sự vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà là đứng dậy mỗi khi chúng ta thất bại.)

15. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. – Mahatma Gandhi (Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là đánh mất chính mình trong sự phục vụ của người khác.)

16. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm tốt công việc là yêu thích công việc bạn làm. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chấp nhận.)

17. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart. – Helen Keller (Những điều tốt đẹp và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.)

18. The greatest gift of life is the love of another human being. – Eleanor Roosevelt (Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình yêu của một con người khác.)

19. The only thing that is constant is change. – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là sự thay đổi.)

lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

Ý nghĩa của lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

Lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Chúng giúp chúng ta:

 • Tìm được ý nghĩa của cuộc sống: Cuộc sống là một hành trình dài và đầy thử thách. Đôi khi, chúng ta sẽ cảm thấy lạc lối và không biết mình đang đi đâu, làm gì. Những lời hay ý đẹp về cuộc sống sẽ giúp chúng ta tìm được ý nghĩa của cuộc sống, từ đó có động lực để tiếp tục cuộc hành trình.
 • Hiểu rõ bản thân hơn: Mỗi người là một cá thể độc lập, có những suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm riêng. Những lời hay ý đẹp về cuộc sống sẽ giúp chúng ta hiểu rõ bản thân hơn, từ đó phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của bản thân.
 • Cải thiện cách sống: Cách sống của chúng ta sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Những lời hay ý đẹp về cuộc sống sẽ giúp chúng ta có cách sống tốt đẹp hơn, sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Xem thêm:

Một số lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

Dưới đây là một số lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống:

 • “Cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình.” – Ralph Waldo Emerson
 • “Hạnh phúc không phải là có tất cả mọi thứ, mà là tận hưởng những gì bạn có.” – Charles Spurgeon
 • “Đừng để cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa.” – Albert Einstein
 • “Hãy sống một cuộc đời mà bạn không phải hối tiếc.” – Paulo Coelho
 • “Hãy là chính mình, đừng để ai đánh lừa bạn.” – Oscar Wilde
 • “Hãy yêu thương và trân trọng những người xung quanh bạn.” – Mother Teresa
 • “Hãy giúp đỡ người khác, bạn sẽ được hạnh phúc hơn.” – Dalai Lama
 • “Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa.” – Mahatma Gandhi

lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống

Cách sống tốt đẹp

Một cách sống tốt đẹp là một cách sống có ý nghĩa, có mục đích, mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho những người xung quanh. Một người có cách sống tốt đẹp sẽ:

 • Biết yêu thương và trân trọng bản thân: Yêu thương và trân trọng bản thân là nền tảng của một cách sống tốt đẹp. Khi chúng ta yêu thương và trân trọng bản thân, chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn.
 • Sống có mục đích: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta có mục đích sống. Mục đích sống có thể là bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy có ý nghĩa, như giúp đỡ người khác, làm những điều mình yêu thích, hay đơn giản là sống một cuộc đời hạnh phúc.
 • Hành động có trách nhiệm: Mỗi người đều có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Hành động có trách nhiệm sẽ giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho những người xung quanh.
 • Giúp đỡ người khác: Giúp đỡ người khác là một cách để chúng ta mang lại giá trị cho cuộc sống. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta cũng đang giúp đỡ chính mình.
 • Sống tích cực: Tích cực là một thái độ sống quan trọng giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Khi chúng ta sống tích cực, chúng ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và có nhiều cơ hội thành công hơn.

Tóm lại, lời hay ý đẹp về cuộc sống và cách sống là những bài học quý giá giúp chúng ta có cách nhìn nhận đúng đắn và tích cực hơn về cuộc sống. Chúng ta hãy học hỏi và áp dụng những lời hay ý đẹp này vào cuộc sống của mình để có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.