Status về sự cố gắng là những dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội để bày tỏ sự nỗ lực, nỗ lực của bản thân hoặc của người khác. Những status này thường mang ý nghĩa tích cực, truyền cảm hứng và động lực cho người đọc. Dưới đây là một số Status về sự cố gắng mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

status về sự cố gắng

Status về sự cố gắng

 1. Cố gắng là chưa đủ, bạn còn cần phải kiên trì và nỗ lực hết mình.
 2. Cuộc sống không có gì là dễ dàng, nhưng nếu bạn cố gắng thì sẽ đạt được tất cả.
 3. Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng vươn lên phía trước.
 4. Khó khăn là thử thách, là động lực để bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
 5. Đừng sợ thất bại, hãy coi đó là bài học để bạn trưởng thành hơn.
 6. Chỉ có người không cố gắng mới không bao giờ thành công.
 7. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được những điều bạn mong muốn.
 8. Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng hết mình, bạn sẽ thành công.
 9. Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng hết mình để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
 10. Cố gắng không chỉ là nỗ lực vượt qua khó khăn, mà còn là sự nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Status về sự cố gắng trong học tập:

 1. Học tập là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì.
 2. Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng hết mình để đạt được ước mơ của mình.
 3. Chỉ có học tập mới giúp bạn thay đổi cuộc sống của mình.
 4. Học tập không chỉ là để biết, mà còn là để thành công.
 5. Hãy luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, bạn sẽ thành công.
 6. Cố gắng học tập, bạn sẽ gặt hái được quả ngọt.
 7. Học tập là con đường dẫn đến thành công.
 8. Hãy luôn cố gắng hết mình trong học tập, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình.
 9. Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng học tập để hoàn thiện bản thân.
 10. Hãy luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, bạn sẽ thành công.

Status về sự cố gắng trong công việc:

 1. Công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống, hãy cố gắng hết mình để thành công.
 2. Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.
 3. Công việc là cơ hội để bạn thể hiện bản thân và khẳng định giá trị của mình.
 4. Hãy luôn nỗ lực hết mình trong công việc, bạn sẽ thành công.
 5. Cố gắng làm việc, bạn sẽ gặt hái được thành quả.
 6. Công việc là con đường dẫn đến thành công.
 7. Hãy luôn cố gắng hết mình trong công việc, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình.
 8. Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng làm việc để hoàn thiện bản thân.
 9. Hãy luôn nỗ lực hết mình trong công việc, bạn sẽ thành công.

Status về sự cố gắng trong cuộc sống:

 1. Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng hết mình để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
 2. Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.
 3. Cuộc sống là một chuỗi những thử thách, hãy luôn cố gắng vươn lên phía trước.
 4. Hãy luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống, bạn sẽ gặt hái được thành công.
 5. Cố gắng sống tốt, bạn sẽ được hạnh phúc.
 6. Cuộc sống là một món quà, hãy trân trọng và sống hết mình.
 7. Hãy luôn cố gắng hết mình trong cuộc sống, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình.
 8. Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng sống tốt để hoàn thiện bản thân.
 9. Hãy luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống, bạn sẽ thành công.

status về sự cố gắng

Status về sự cố gắng của các vĩ nhân

 1. **”Không có gì không thể nếu có ý chí và nghị lực.” – Winston Churchill
 2. **”Đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi vì bạn chỉ có một lần để sống.” – John Lennon
 3. **”Cuộc sống không có gì là dễ dàng, nhưng nếu bạn cố gắng thì sẽ đạt được tất cả.” – Albert Einstein
 4. **”Khó khăn là thử thách, là động lực để bạn trở nên mạnh mẽ hơn.” – Nelson Mandela
 5. **”Đừng sợ thất bại, hãy coi đó là bài học để bạn trưởng thành hơn.” – Bill Gates
 6. **”Chỉ có người không cố gắng mới không bao giờ thành công.” – Thomas Edison
 7. **”Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được những điều bạn mong muốn.” – Marie Curie
 8. **”Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng hết mình, bạn sẽ thành công.” – Stephen Hawking
 9. **”Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng hết mình để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.” – Mahatma Gandhi
 10. **”Cố gắng không chỉ là nỗ lực vượt qua khó khăn, mà còn là sự nỗ lực để hoàn thiện bản thân.” – Leonardo da Vinci

Status về sự cố gắng trong học tập của các vĩ nhân

 1. **”Học tập là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì.” – Albert Einstein
 2. **”Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng hết mình để đạt được ước mơ của mình.” – Marie Curie
 3. **”Chỉ có học tập mới giúp bạn thay đổi cuộc sống của mình.” – Thomas Edison
 4. **”Học tập không chỉ là để biết, mà còn là để thành công.” – Bill Gates
 5. **”Hãy luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, bạn sẽ thành công.” – Stephen Hawking
 6. **”Cố gắng học tập, bạn sẽ gặt hái được quả ngọt.” – Leonardo da Vinci
 7. **”Học tập là con đường dẫn đến thành công.” – Winston Churchill
 8. **”Hãy luôn cố gắng hết mình trong học tập, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình.” – Nelson Mandela
 9. **”Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng học tập để hoàn thiện bản thân.” – Mahatma Gandhi
 10. **”Hãy luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, bạn sẽ thành công.” – Albert Einstein

Status về sự cố gắng trong công việc của các vĩ nhân

 1. **”Công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống, hãy cố gắng hết mình để thành công.” – Bill Gates
 2. **”Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.” – Steve Jobs
 3. **”Công việc là cơ hội để bạn thể hiện bản thân và khẳng định giá trị của mình.” – Thomas Edison
 4. **”Hãy luôn nỗ lực hết mình trong công việc, bạn sẽ thành công.” – Marie Curie
 5. **”Cố gắng làm việc, bạn sẽ gặt hái được thành quả.” – Albert Einstein
 6. **”Công việc là con đường dẫn đến thành công.” – Winston Churchill
 7. **”Hãy luôn cố gắng hết mình trong công việc, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình.” – Nelson Mandela
 8. **”Cuộc sống là một hành trình, hãy cố gắng làm việc để hoàn thiện bản thân.” – Mahatma Gandhi
 9. **”Hãy luôn nỗ lực hết mình trong công việc, bạn sẽ thành công.” – Albert Einstein

status về sự cố gắng

Status về sự cố gắng bằng Tiếng Anh

General status about effort:

 • “Effort is the key to success. If you work hard, you will achieve your goals.”

Ý nghĩa: Sự cố gắng là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

 • “Never give up on your dreams. Keep working hard and you will eventually reach them.”

Ý nghĩa: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn sẽ cuối cùng đạt được chúng.

 • “Hard work pays off. If you put in the effort, you will be rewarded.”

Ý nghĩa: Sự chăm chỉ sẽ được đền đáp. Nếu bạn bỏ ra công sức, bạn sẽ được đền đáp.

 • “Success is not easy. It takes hard work, dedication, and perseverance.”

Ý nghĩa: Thành công không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự chăm chỉ, cống hiến và kiên trì.

 • “The only way to achieve your dreams is to work hard for them.”

Ý nghĩa: Cách duy nhất để đạt được ước mơ của bạn là làm việc chăm chỉ cho chúng.

Status about effort in learning:

 • “Education is the key to success. If you work hard in school, you will have a bright future.”

Ý nghĩa: Giáo dục là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn chăm chỉ học hành, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng.

 • “Never give up on your education. Keep working hard and you will achieve your goals.”

Ý nghĩa: Đừng bao giờ từ bỏ việc học của bạn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

 • “Hard work is essential for success in school. If you put in the effort, you will do well.”

Ý nghĩa: Sự chăm chỉ là điều cần thiết để thành công trong trường học. Nếu bạn bỏ ra công sức, bạn sẽ học tốt.

 • “Learning is a lifelong process. Keep working hard and you will always be learning new things.”

Ý nghĩa: Học tập là một quá trình lâu dài. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn sẽ luôn học hỏi những điều mới.

 • “The only way to succeed in school is to work hard.”

Ý nghĩa: Cách duy nhất để thành công trong trường học là làm việc chăm chỉ.

Status about effort in work:

 • “Hard work is the key to success in your career. If you put in the effort, you will be successful.”

Ý nghĩa: Sự chăm chỉ là chìa khóa dẫn đến thành công trong sự nghiệp của bạn. Nếu bạn bỏ ra công sức, bạn sẽ thành công.

 • “Never give up on your career goals. Keep working hard and you will achieve them.”

Ý nghĩa: Đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn sẽ đạt được chúng.

 • “Success in your career takes hard work, dedication, and perseverance.”

Ý nghĩa: Thành công trong sự nghiệp của bạn đòi hỏi sự chăm chỉ, cống hiến và kiên trì.

 • “The only way to achieve your career goals is to work hard.”

Ý nghĩa: Cách duy nhất để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của bạn là làm việc chăm chỉ.

 • “Keep working hard and you will be successful in your career.”

Ý nghĩa: Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn sẽ thành công trong sự nghiệp của mình.

Status about effort in life:

 • “Life is not easy. It takes hard work to achieve your goals.”

Ý nghĩa: Cuộc sống không dễ dàng. Đòi hỏi sự chăm chỉ để đạt được mục tiêu của bạn.

 • “Never give up on your dreams. Keep working hard and you will eventually reach them.”

Ý nghĩa: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn sẽ cuối cùng đạt được chúng.

 • “Hard work pays off in life. If you put in the effort, you will be rewarded.”

Ý nghĩa: Sự chăm chỉ sẽ được đền đáp trong cuộc sống. Nếu bạn bỏ ra công sức, bạn sẽ được đền đáp. 

Có thể chia status về sự cố gắng thành các loại sau

 • Status về sự cố gắng của bản thân: Những status này thường được chia sẻ để thể hiện niềm tự hào, sự hài lòng của người viết về những gì họ đã đạt được. Nó cũng có thể là lời động viên bản thân tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Ví dụ:

“Tôi đã hoàn thành bài luận của mình đúng hạn. Tôi đã cố gắng rất nhiều và tôi rất vui vì nó đã thành công.” “Tôi đã chạy 5km hôm nay. Đây là cột mốc quan trọng đối với tôi vì tôi đã từng không thể chạy được xa như vậy.”

 • Status về sự cố gắng của người khác: Những status này thường được chia sẻ để thể hiện sự ngưỡng mộ, khâm phục của người viết đối với những thành tựu của người khác. Nó cũng có thể là lời động viên, khích lệ người khác tiếp tục cố gắng.

Ví dụ:

“Tôi rất tự hào về bạn đã đạt được học bổng toàn phần. Bạn đã làm việc chăm chỉ và bạn xứng đáng với thành công này.” “Tôi biết bạn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì và quyết tâm của bạn.”

 • Status về sự cố gắng trong cuộc sống: Những status này thường đề cập đến những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và sự cố gắng vượt qua chúng. Nó cũng có thể là lời khuyên, động viên mọi người hãy luôn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc.

Ví dụ:

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu bạn luôn cố gắng, bạn sẽ đạt được những điều tuyệt vời.” “Đừng bao giờ bỏ cuộc. Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, hãy luôn tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cố gắng.”

Khi viết status về sự cố gắng, cần lưu ý những điều sau

 • Thể hiện sự chân thành và cảm xúc của bản thân: Status về sự cố gắng sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu nó được viết từ trái tim. Hãy thể hiện sự chân thành và cảm xúc của bản thân trong status để người đọc có thể cảm nhận được sự nỗ lực của bạn.
 • Sử dụng ngôn ngữ tích cực: Status về sự cố gắng nên mang ý nghĩa tích cực, truyền cảm hứng và động lực cho người đọc. Hãy sử dụng ngôn ngữ tích cực để truyền tải thông điệp của bạn một cách hiệu quả.
 • Tránh những lời hứa suông: Nếu bạn chỉ viết status về sự cố gắng mà không có hành động cụ thể thì sẽ rất khó để đạt được mục tiêu của mình. Hãy cam kết với bản thân và thực hiện những cam kết đó một cách nghiêm túc.

Xem thêm:

Dưới đây là một số gợi ý để viết status về sự cố gắng

 • Bạn có thể chia sẻ về những thành tựu mà bạn đã đạt được. Điều này sẽ giúp bạn tự hào về bản thân và truyền cảm hứng cho người khác.
 • Bạn có thể chia sẻ về những khó khăn, thử thách mà bạn đã vượt qua. Điều này sẽ giúp bạn học hỏi và trưởng thành hơn.
 • Bạn có thể chia sẻ về những lời khuyên, động viên dành cho bản thân hoặc người khác. Điều này sẽ giúp mọi người có thêm động lực để cố gắng.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn viết được những status về sự cố gắng ý nghĩa và truyền cảm hứng. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.