Lời hay ý đẹp về tình người là những câu nói, bài thơ, bài hát,… thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc chân thành về tình yêu thương giữa con người với con người. Những lời hay ý đẹp này không chỉ mang giá trị về mặt văn học mà còn có giá trị về mặt nhân văn, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao nhận thức của con người về tình yêu thương.

lời hay ý đẹp về tình người

Lời hay ý đẹp về tình người cảm xúc nhất

 1. Tình yêu thương là thứ duy nhất trên thế giới Không thể mua bán, không thể cướp đoạt Và luôn luôn dư dả.
 2. Tình yêu thương là ánh sáng của cuộc đời Nó sưởi ấm trái tim chúng ta Và làm cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn.
 3. Tình yêu thương là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới Nó có thể biến đổi những trái tim chai đá Và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
 4. Tình yêu thương là ngôn ngữ mà người câm có thể nghe Và người điếc có thể hiểu.
 5. Tình yêu thương là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác.
 6. Tình bạn là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể có được.
 7. Tình bạn là sự chân thành, tin tưởng và sẻ chia.
 8. Tình bạn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người.
 9. Tình bạn là một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.
 10. Tình bạn là sự gắn kết giữa những người có chung sở thích, quan điểm và giá trị sống.
 11. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất của con người.
 12. Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.
 13. Tình yêu là sự thấu hiểu và sẻ chia.
 14. Tình yêu là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua khó khăn và thử thách.
 15. Tình yêu là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.
 16. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất của con người.
 17. Tình cảm gia đình là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua khó khăn và thử thách.
 18. Tình cảm gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người.
 19. Tình cảm gia đình là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.
 20. Tình cảm gia đình là sự gắn kết giữa những người có chung huyết thống và cội nguồn.
 21. Tình thương giữa con người với con người là thứ tình cảm cao đẹp nhất của con người.
 22. Tình thương giữa con người với con người là sự sẻ chia, giúp đỡ và cảm thông.
 23. Tình thương giữa con người với con người là nguồn động lực to lớn giúp con người sống tốt đẹp hơn.
 24. Tình thương giữa con người với con người là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.
 25. Tình thương giữa con người với con người là sợi dây gắn kết con người lại với nhau.
 26. Tình người là một trong những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống.
 27. Nó mang đến cho con người niềm vui, hạnh phúc Và giúp con người sống tốt đẹp hơn.
 28. Hãy luôn trân trọng và gìn giữ tình người trong cuộc sống.

lời hay ý đẹp về tình người

Lời hay ý đẹp về tình người của các vĩ nhân

 • “Tình yêu thương là thứ duy nhất trên thế giới không thể mua bán, không thể cướp đoạt và luôn luôn dư dả.” – Mẹ Teresa
 • “Tình yêu thương là ánh sáng của cuộc đời. Nó sưởi ấm trái tim chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn.” – Thích Nhất Hạnh
 • “Tình yêu thương là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới. Nó có thể biến đổi những trái tim chai đá và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.” – Martin Luther King Jr.
 • “Tình yêu thương là ngôn ngữ mà người câm có thể nghe và người điếc có thể hiểu.” – Mark Twain
 • “Tình yêu thương là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác.” – Paulo Coelho

Tình bạn:

 • “Tình bạn là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể có được.” – Aristotle
 • “Tình bạn là sự chân thành, tin tưởng và sẻ chia.” – Socrates
 • “Tình bạn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người.” – Platon
 • “Tình bạn là một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.” – Cicero
 • “Tình bạn là sự gắn kết giữa những người có chung sở thích, quan điểm và giá trị sống.” – Ralph Waldo Emerson

Tình yêu:

 • “Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất của con người.” – Plato
 • “Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.” – Johann Wolfgang von Goethe
 • “Tình yêu là sự thấu hiểu và sẻ chia.” – Victor Hugo
 • “Tình yêu là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua khó khăn và thử thách.” – Shakespeare
 • “Tình yêu là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.” – St. Augustine

Tình cảm gia đình:

 • “Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất của con người.” – Khổng Tử
 • “Tình cảm gia đình là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua khó khăn và thử thách.” – Mahatma Gandhi
 • “Tình cảm gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người.” – Lê Quý Đôn
 • “Tình cảm gia đình là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.” – William Shakespeare
 • “Tình cảm gia đình là sự gắn kết giữa những người có chung huyết thống và cội nguồn.” – Confucius

Tình thương giữa con người với con người:

 • “Tình thương giữa con người với con người là thứ tình cảm cao đẹp nhất của con người.” – Albert Einstein
 • “Tình thương giữa con người với con người là sự sẻ chia, giúp đỡ và cảm thông.” – Mahatma Gandhi
 • “Tình thương giữa con người với con người là nguồn động lực to lớn giúp con người sống tốt đẹp hơn.” – Martin Luther King Jr.
 • “Tình thương giữa con người với con người là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.” – Albert Schweitzer
 • “Tình thương giữa con người với con người là sợi dây gắn kết con người lại với nhau.” – Nelson Mandela

lời hay ý đẹp về tình người

Lời hay ý đẹp về tình người bằng Tiếng Anh

Tình yêu thương:

 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela (Sự vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ thất bại, mà là đứng dậy mỗi khi chúng ta thất bại.)
 • “Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.” – Martin Luther King, Jr. (Tình yêu là lực lượng duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.)
 • “Love is the master key that opens the gates of happiness.” – Oliver Wendell Holmes, Sr. (Tình yêu là chìa khóa chủ chốt mở ra cánh cửa hạnh phúc.)
 • **”Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.” – Joan Crawford (Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm lò sưởi của bạn hay đốt cháy ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ biết được.)
 • **“Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.” – Bruce Lee (Tình yêu giống như một tình bạn bị bắt lửa. Ban đầu là ngọn lửa, rất đẹp, thường nóng và dữ dội, nhưng vẫn chỉ là ánh sáng và ánh sáng nhấp nháy. Khi tình yêu già đi, trái tim chúng ta trưởng thành và tình yêu của chúng ta trở thành than hồng, cháy sâu và không thể dập tắt.)

Tình bạn:

 • **”A true friend is someone who knows all your secrets and loves you anyway.” – Elbert Hubbard (Một người bạn thực sự là người biết tất cả bí mật của bạn và yêu bạn bất kể điều gì.)
 • **”True friends are those who come into your life, love you for who you are, and never judge you for your mistakes.” – Unknown (Những người bạn thực sự là những người bước vào cuộc sống của bạn, yêu bạn vì con người của bạn và không bao giờ phán xét bạn vì những sai lầm của bạn.)
 • **”The best friend you can have is the one who knows all your secrets and still loves you.” – Joyce Brothers (Người bạn tốt nhất bạn có thể có là người biết tất cả bí mật của bạn và vẫn yêu bạn.)
 • **”A friend is someone who knows all your flaws and still loves you the same.” – Unknown (Một người bạn là người biết tất cả những khiếm khuyết của bạn và vẫn yêu bạn như cũ.)
 • **”A true friend is someone who is there for you when you’re at your best and your worst.” – Unknown (Một người bạn thực sự là người ở bên bạn khi bạn ở thời điểm tốt nhất và tồi tệ nhất của mình.)

Tình cảm gia đình:

 • **”The family is one of nature’s masterpieces.” – George Santayana (Gia đình là một trong những kiệt tác của tự nhiên.)
 • **”The best thing about being a family is always having someone to love you for who you are.” – Unknown (Điều tuyệt vời nhất khi là một gia đình là luôn có ai đó yêu bạn vì con người của bạn.)
 • **”The family is the foundation of society.” – Confucius (Gia đình là nền tảng của xã hội.)
 • **”The love of family and the love of home are the greatest blessings of life.” – Charles Dickens (Tình yêu gia đình và tình yêu quê hương là những phước lành lớn nhất của cuộc sống.)
 • **”Family is not an important thing. It’s everything.” – Michael J. Fox (Gia đình không phải là một điều quan trọng. Nó là tất cả mọi thứ.)

Tình thương giữa con người với con người:

 • **”The greatest gift you can give someone is the gift of your time and attention.” – Nelson Mandela (Món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng ai đó là món quà thời gian và sự chú ý của bạn.)
 • **”The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” – Mahatma Gandhi (Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là đánh mất mình trong sự phục vụ của người khác.)
 • **”The world needs more people who care about others.” – Unknown (Thế giới cần nhiều người quan tâm đến người khác hơn.)

lời hay ý đẹp về tình người

Giải thích chi tiết

 • Tình người là gì?

Tình người là một khái niệm rộng lớn, bao gồm nhiều loại tình cảm khác nhau, như tình yêu thương gia đình, tình bạn, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước,… Tình người là tình cảm xuất phát từ trái tim, là sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, giúp đỡ giữa con người với con người.

 • Vai trò của tình người trong cuộc sống

Tình người có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người và xã hội. Tình người giúp con người cảm thấy được yêu thương, che chở, đồng cảm, sẻ chia. Tình người giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên trong cuộc sống. Tình người giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh, nhân ái.

 • Lời hay ý đẹp về tình người

Lời hay ý đẹp về tình người là những câu nói, bài thơ, bài hát,… thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc chân thành về tình yêu thương giữa con người với con người. Những lời hay ý đẹp này không chỉ mang giá trị về mặt văn học mà còn có giá trị về mặt nhân văn, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao nhận thức của con người về tình yêu thương.

Xem thêm:

Một số lời hay ý đẹp về tình người

 • “Tình yêu thương là ánh sáng, là sức mạnh, là nguồn động viên, là niềm tin, là điểm tựa vững chắc cho con người trong cuộc sống.”
 • “Tình người là ánh sáng soi đường, là sức mạnh giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách.”
 • “Tình người là món quà vô giá, là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà con người dành cho nhau.”
 • “Tình yêu thương là sợi dây gắn kết con người lại với nhau, tạo nên một xã hội tốt đẹp, văn minh.”
 • “Tình người là món quà quý giá nhất mà mỗi người cần trân trọng.”

Bài học rút ra

Tình người là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà mỗi người cần trân trọng. Chúng ta cần sống yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.