Buồn stt thất vọng về một người là những dòng trạng thái, status, caption thể hiện cảm xúc buồn, thất vọng về một người nào đó. Những stt này thường được chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, Instagram,… để bày tỏ nỗi lòng của người viết.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cảm xúc thất vọng về một người. Có thể là do người đó đã làm điều gì đó khiến bạn tổn thương, phản bội niềm tin của bạn, hoặc đơn giản là họ không đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Dù là nguyên nhân gì, thì cảm xúc thất vọng cũng là một cảm xúc tiêu cực, khiến người ta cảm thấy buồn bã, chán nản, thậm chí là tổn thương. Dưới đây là một số stt mà Sttngan.com gửi đến bạn.

Buồn stt thất vọng về một người

Buồn stt thất vọng về một người hay, ý nghĩa

 1. “Thất vọng là một phần của cuộc sống, nhưng đừng để thất vọng đánh gục bạn. Hãy học cách chấp nhận và vượt qua nó.”

 2. “Có những người, bạn đã dành cả thanh xuân để yêu thương và tin tưởng, nhưng rồi họ lại khiến bạn thất vọng. Đó là nỗi đau mà bạn không thể nào quên được.”

 3. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không xứng đáng với tình cảm của bạn.”

 4. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ đã thay đổi, và không còn là người mà bạn yêu thương nữa.”

 5. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ đã lừa dối bạn, và bạn đã đặt niềm tin sai chỗ.”

 6. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không yêu bạn như bạn yêu họ.”

 7. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không xứng đáng với những gì bạn đã dành cho họ.”

 8. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không thể là chỗ dựa cho bạn.”

 9. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không thể làm bạn hạnh phúc.”

 10. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không xứng đáng với một tình yêu như bạn.”

 11. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy buồn bã, chán nản, và không còn muốn tin tưởng ai nữa.”

 12. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy tổn thương, và không biết phải làm sao để quên đi họ.”

 13. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, và không muốn tiếp tục cuộc sống này.”

 14. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu, và không muốn yêu ai nữa.”

 15. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy cô đơn, và không biết phải dựa vào ai.”

 16. “Thất vọng về một người, là một bài học đắt giá trong cuộc sống.”

 17. “Thất vọng về một người, giúp bạn trưởng thành hơn, và biết cách nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế hơn.”

 18. “Thất vọng về một người, giúp bạn biết cách chọn lọc và trân trọng những người xứng đáng với tình cảm của bạn.”

 19. “Thất vọng về một người, giúp bạn biết cách yêu thương bản thân hơn, và không phụ thuộc vào bất kỳ ai.”

 20. “Thất vọng về một người, giúp bạn biết cách vượt qua khó khăn, và bước tiếp trên con đường đời.”

 21. “Đừng quá thất vọng về một người, vì ai cũng có lúc sai lầm. Hãy tha thứ cho họ, và cho họ một cơ hội để sửa sai.”

 22. “Nếu bạn thất vọng về một người, hãy cho bản thân thời gian để chữa lành vết thương. Đừng để nỗi thất vọng đó khiến bạn trở nên tiêu cực và chán nản.”

 23. “Hãy tìm cách để quên đi người đã làm bạn thất vọng. Hãy dành thời gian cho những người yêu thương bạn, và những điều khiến bạn hạnh phúc.”

 24. “Hãy học cách yêu thương bản thân hơn, và đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai. Khi bạn yêu thương bản thân, bạn sẽ không còn cảm thấy thất vọng về bất kỳ ai nữa.”

 25. “Thất vọng là một phần của cuộc sống, nhưng đừng để thất vọng đánh gục bạn. Hãy học cách chấp nhận và vượt qua nó, để bạn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.”

Buồn stt thất vọng về một người

Buồn stt thất vọng về một người của các vĩ nhân

1. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không xứng đáng với tình cảm của bạn.” – Albert Einstein

2. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ đã thay đổi, và không còn là người mà bạn yêu thương nữa.” – Nelson Mandela

3. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ đã lừa dối bạn, và bạn đã đặt niềm tin sai chỗ.” – Mahatma Gandhi

4. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không yêu bạn như bạn yêu họ.” – William Shakespeare

5. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không xứng đáng với những gì bạn đã dành cho họ.” – Martin Luther King Jr.

6. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không thể là chỗ dựa cho bạn.” – Abraham Lincoln

7. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không thể làm bạn hạnh phúc.” – Plato

8. “Thất vọng về một người, là khi bạn nhận ra rằng họ không xứng đáng với một tình yêu như bạn.” – Leonardo da Vinci

9. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy buồn bã, chán nản, và không còn muốn tin tưởng ai nữa.” – Friedrich Nietzsche

10. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy tổn thương, và không biết phải làm sao để quên đi họ.” – Sigmund Freud

11. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, và không muốn tiếp tục cuộc sống này.” – Jean-Paul Sartre

12. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu, và không muốn yêu ai nữa.” – Oscar Wilde

13. “Thất vọng về một người, khiến bạn cảm thấy cô đơn, và không biết phải dựa vào ai.” – Albert Camus

14. “Thất vọng về một người, là một bài học đắt giá trong cuộc sống.” – Eleanor Roosevelt

15. “Thất vọng về một người, giúp bạn trưởng thành hơn, và biết cách nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế hơn.” – Winston Churchill

16. “Thất vọng về một người, giúp bạn biết cách chọn lọc và trân trọng những người xứng đáng với tình cảm của bạn.” – Marie Curie

17. “Thất vọng về một người, giúp bạn biết cách yêu thương bản thân hơn, và không phụ thuộc vào bất kỳ ai.” – Helen Keller

18. “Thất vọng về một người, giúp bạn biết cách vượt qua khó khăn, và bước tiếp trên con đường đời.” – Nelson Mandela

19. “Đừng quá thất vọng về một người, vì ai cũng có lúc sai lầm. Hãy tha thứ cho họ, và cho họ một cơ hội để sửa sai.” – Martin Luther King Jr.

20. “Nếu bạn thất vọng về một người, hãy cho bản thân thời gian để chữa lành vết thương. Đừng để nỗi thất vọng đó khiến bạn trở nên tiêu cực và chán nản.” – Abraham Lincoln

21. “Hãy tìm cách để quên đi người đã làm bạn thất vọng. Hãy dành thời gian cho những người yêu thương bạn, và những điều khiến bạn hạnh phúc.” – Plato

22. “Hãy học cách yêu thương bản thân hơn, và đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai. Khi bạn yêu thương bản thân, bạn sẽ không còn cảm thấy thất vọng về bất kỳ ai nữa.” – Leonardo da Vinci

23. “Thất vọng là một phần của cuộc sống, nhưng đừng để thất vọng đánh gục bạn. Hãy học cách chấp nhận và vượt qua nó, để bạn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.” – Albert Einstein

Xem thêm:

Buồn stt thất vọng về một người bằng Tiếng Anh

1. “The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.” – John Steinbeck

Tạm dịch: Điều buồn nhất về sự phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của bạn.

2. “The worst feeling is when you realize you were just someone’s option.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra bạn chỉ là lựa chọn của ai đó.

3. “The hardest part of betrayal is accepting that the person you trusted didn’t care about you at all.” – Unknown

Tạm dịch: Phần khó nhất của sự phản bội là chấp nhận rằng người bạn tin tưởng hoàn toàn không quan tâm đến bạn.

4. “The biggest betrayals are often the ones you never see coming.” – Unknown

Tạm dịch: Sự phản bội lớn nhất thường là những thứ bạn không bao giờ thấy được.

5. “The worst feeling is when you realize you’ve been lied to by someone you loved.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã bị lừa dối bởi người mình yêu.

6. “It’s not the betrayal that hurts the most, it’s the betrayal by someone you trusted.” – Unknown

Tạm dịch: Không phải sự phản bội mà đau đớn nhất, mà là sự phản bội bởi người bạn đã tin tưởng.

7. “The worst feeling is when you realize you’ve been used by someone you cared about.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã bị lợi dụng bởi người bạn quan tâm.

8. “The worst feeling is when you realize you’ve wasted your time on someone who doesn’t deserve it.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã lãng phí thời gian của mình cho người không xứng đáng.

9. “The worst feeling is when you realize you’ve been played by someone you thought you knew.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã bị chơi bởi người bạn nghĩ rằng bạn biết.

10. “The worst feeling is when you realize you’ve lost someone who meant the world to you.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã mất đi một người có ý nghĩa với bạn.

11. “The worst feeling is when you realize you’re not as important to someone as you thought you were.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình không quan trọng với ai đó như bạn nghĩ.

12. “The worst feeling is when you realize you’re not the only one in your partner’s life.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra bạn không phải là người duy nhất trong cuộc đời của bạn đời.

13. “The worst feeling is when you realize you’ve made a mistake, but it’s too late to fix it.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã mắc sai lầm, nhưng đã quá muộn để sửa chữa.

14. “The worst feeling is when you realize you’ve lost someone you loved, but you still have to see them everyday.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã mất đi người mình yêu, nhưng bạn vẫn phải gặp họ hàng ngày.

15. “The worst feeling is when you realize you’ve lost someone you loved, and you’ll never get them back.” – Unknown

Tạm dịch: Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình đã mất đi người mình yêu, và bạn sẽ không bao giờ lấy lại được họ.

16. “The hardest part of moving on is accepting that the person you loved is never coming back.” – Unknown

Tạm dịch: Phần khó nhất của việc vượt qua là chấp nhận rằng người bạn yêu sẽ không bao giờ quay lại.

17. “Sometimes, the hardest part of being strong is pretending to be happy.” – Unknown

Tạm dịch: Đôi khi, phần khó nhất của việc mạnh mẽ là giả vờ hạnh phúc.

18. “It’s hard to forgive someone who has hurt you, but it’s even harder to forgive yourself for trusting them.” – Unknown

Tạm dịch: Thật khó để tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn, nhưng còn khó hơn để tha thứ cho bản thân vì đã tin tưởng họ.

19. “It’s not the end of the world if someone leaves you. It just means that the person who was supposed to be there for you wasn’t the right person.” – Unknown

Tạm dịch: Không phải là thế giới kết thúc nếu ai đó rời bỏ bạn. Điều đó chỉ có nghĩa là người mà đáng lẽ phải ở bên bạn không phải là người phù hợp.

20. “The best revenge is to live well.” – Unknown

Tạm dịch: Sự trả thù tốt nhất là sống tốt.

21. “Time heals all wounds.” – Unknown

Tạm dịch: Thời gian chữa lành tất cả vết thương.

22. “The only way to get over someone is to get under someone else.” – Unknown

Tạm dịch: Cách duy nhất để vượt qua một người là đi qua một người khác.

23. “The best way to get over someone is to focus on yourself and your own happiness.” – Unknown

Tạm dịch: Cách tốt nhất để vượt qua một người là tập trung vào bản thân và hạnh phúc của chính bạn.

24. “The best way to get over someone is to realize that you deserve better.” – Unknown

Tạm dịch: Cách tốt nhất để vượt qua một người là nhận ra rằng bạn xứng đáng với điều tốt hơn.

25. “The best way to get over someone is to find someone else.” – Unknown

Tạm dịch: Cách tốt nhất để vượt qua một người là tìm một người khác.

Buồn stt thất vọng về một người

Những stt thất vọng về một người thường mang những nội dung sau

 • Biểu lộ nỗi buồn, thất vọng: Những stt này thường sử dụng những từ ngữ, hình ảnh mang tính biểu cảm cao để thể hiện nỗi buồn, thất vọng của người viết. Ví dụ: “Thất vọng quá rồi, không biết phải làm sao”, “Cảm giác như bị người mình yêu nhất phản bội”, “Mình đã tin tưởng anh/em quá nhiều, nhưng anh/em đã làm cho mình thất vọng”,…
 • Câu hỏi, thắc mắc: Những stt này thường thể hiện sự thắc mắc, khó hiểu của người viết về hành động, lời nói của người khác. Ví dụ: “Anh/em đã hứa với em rồi mà, sao anh/em lại làm vậy?”, “Em đã làm gì sai mà anh/em lại đối xử với em như vậy?”,…
 • Thể hiện sự tổn thương, đau khổ: Những stt này thường thể hiện sự tổn thương, đau khổ của người viết khi bị người khác làm tổn thương. Ví dụ: “Lòng em tan nát khi biết anh/em đã lừa dối em”, “Em đã khóc rất nhiều khi biết anh/em đã phản bội em”,…
 • Chấp nhận, buông bỏ: Những stt này thể hiện sự chấp nhận, buông bỏ của người viết sau khi trải qua cảm xúc thất vọng. Ví dụ: “Đã đến lúc em phải buông tay rồi”, “Em sẽ không bao giờ tin tưởng anh/em nữa”,…

Những stt thất vọng về một người có thể giúp người viết giải tỏa cảm xúc, đồng thời cũng là cách để người viết bày tỏ nỗi lòng của mình với người khác. Tuy nhiên, người viết cũng cần lưu ý không nên để những stt này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hãy dành thời gian để suy nghĩ, thấu hiểu bản thân và tìm cách vượt qua cảm xúc thất vọng.

Dưới đây là một số stt thất vọng về một người hay và ý nghĩa

 • “Thất vọng là một phần của cuộc sống, nhưng đừng để nó biến thành nỗi ám ảnh.”
 • “Đừng bao giờ đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó, vì đến cuối cùng, chính bạn sẽ là người phải chịu đựng sự tổn thương.”
 • “Có những người, chúng ta đã từng yêu thương, tin tưởng, nhưng cuối cùng lại phải thất vọng.”
 • “Thất vọng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới.”
 • “Hãy học cách chấp nhận, buông bỏ, và bắt đầu một cuộc sống mới.”

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về buồn stt thất vọng về một người. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.