Cap trời mưa thả thính là những dòng trạng thái, caption được đăng tải trên mạng xã hội, thường là Facebook, Instagram, Twitter,… vào những ngày trời mưa. Những cap này thường mang ý nghĩa thả thính, bày tỏ tình cảm, sự quan tâm đến một ai đó. Dưới đây là một số cap trời mưa thả thính mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

cap trời mưa thả thính

Cap trời mưa thả thính

 1. Trời mưa, anh có muốn làm ô cho em che mưa không?

 2. Trời mưa, anh có muốn làm áo choàng cho em không?

 3. Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che chắn cho em không?

 4. Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không?

 5. Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che mưa cho em, và chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không?

 6. Trời mưa, anh có muốn làm người yêu của em không?

 7. Trời mưa, anh có muốn làm người yêu của em để cùng em đi qua những cơn mưa?

 8. Trời mưa, anh có muốn làm người yêu của em để cùng em đi qua những ngày mưa?

 9. Trời mưa, anh có muốn làm người yêu của em để cùng em đi qua những năm mưa?

 10. Trời mưa, anh có muốn làm người yêu của em để cùng em đi qua cả cuộc đời?

 11. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi dưới mưa không?

 12. Trời mưa, anh có muốn cùng em ngắm mưa không?

 13. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi dạo dưới mưa không?

 14. Trời mưa, anh có muốn cùng em hát dưới mưa không?

 15. Trời mưa, anh có muốn cùng em trò chuyện dưới mưa không?

 16. Trời mưa, anh có muốn cùng em yêu nhau không?

 17. Trời mưa, anh có muốn cùng em uống cà phê không?

 18. Trời mưa, anh có muốn cùng em ăn kem không?

 19. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi ăn không?

 20. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi không?

 21. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi xem phim không?

 22. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi nghe nhạc không?

 23. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi du lịch không?

 24. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi hái dâu không?

 25. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi hái cam không?

 26. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi hái ổi không?

 27. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi hái lê không?

 28. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi hái táo không?

 29. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi ăn vặt không?

 30. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi mua sắm không?

 31. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi dạo phố không?

 32. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi xem thời trang không?

 33. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi xem triển lãm không?

 34. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi xem phim chiếu rạp không?

 35. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi game không?

 36. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi bowling không?

 37. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi bi-a không?

 38. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi karaoke không?

 39. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi bar không?

 40. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi club không?

 41. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi thể thao không?

 42. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi bơi không?

 43. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi tennis không?

 44. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi bóng đá không?

 45. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi bóng chuyền không?

 46. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi cầu lông không?

 47. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi âm nhạc không?

 48. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi hội họa không?

 49. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi điêu khắc không?

 50. Trời mưa, anh có muốn cùng em đi chơi thơ ca không?

cap trời mưa thả thính

Cap trời mưa thả thính của các vĩ nhân

 1. Albert Einstein: “Trời mưa, anh có muốn làm ô cho em che mưa không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để bảo vệ em khỏi những cơn mưa.”
 2. Marie Curie: “Trời mưa, anh có muốn làm áo choàng cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để sưởi ấm em khỏi những cơn mưa.”
 3. Leonardo da Vinci: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che chắn cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để vẽ nên những bức tranh đẹp nhất cho em.”
 4. Steve Jobs: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất cho em.”
 5. Bill Gates: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che mưa cho em, và chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để biến những giấc mơ của em thành hiện thực.”
 6. Albert Einstein: “Trời mưa, anh có muốn làm ô cho em che mưa không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để bảo vệ em khỏi những cơn mưa.”

 7. Marie Curie: “Trời mưa, anh có muốn làm áo choàng cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để sưởi ấm em khỏi những cơn mưa.”

 8. Leonardo da Vinci: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che chắn cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để vẽ nên những bức tranh đẹp nhất cho em.”

 9. Steve Jobs: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất cho em.”

 10. Bill Gates: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che mưa cho em, và chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để biến những giấc mơ của em thành hiện thực.”

 11. Tôn Tử: “Trời mưa, anh có muốn làm mưa cho em, để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh?”

 12. Mạnh Tử: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che chắn cho em, để em không phải chịu những vất vả của cuộc đời?”

 13. Khổng Tử: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em, để em không phải chịu lạnh?”

 14. Văn Thiên Tường: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che mưa cho em, để em có thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng hơn?”

 15. Hồ Xuân Hương: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em, để em có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu?”

 16. Nguyễn Du: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che mưa cho em, để em có thể đi qua những cơn mưa của cuộc đời?”

 17. Hồ Chí Minh: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em, để em có thể vững bước trên con đường đi tới tương lai?”

 18. Albert Einstein: “Trời mưa, anh có muốn làm ô cho em che mưa không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để bảo vệ em khỏi những cơn mưa, và những khó khăn của cuộc sống.”

 19. Marie Curie: “Trời mưa, anh có muốn làm áo choàng cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để sưởi ấm em khỏi những cơn mưa, và những nỗi buồn của em.”

 20. Leonardo da Vinci: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che chắn cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để vẽ nên những bức tranh đẹp nhất cho em, và những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta.”

 21. Steve Jobs: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất cho em, và cho thế giới.”

 22. Bill Gates: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che mưa cho em, và chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để biến những giấc mơ của em thành hiện thực, và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.”

 23. Tôn Tử: “Trời mưa, anh có muốn làm mưa cho em, để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh, và sự ấm áp của anh?”

 24. Mạnh Tử: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc ô nhỏ để che chắn cho em, để em không phải chịu những vất vả của cuộc đời, và để em có thể đạt được những thành công trong cuộc sống?”

 25. Khổng Tử: “Trời mưa, anh có muốn làm chiếc áo choàng nhỏ để sưởi ấm cho em, để em không phải chịu lạnh, và để em có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống?”

cap trời mưa thả thính

Cap trời mưa thả thính bằng Tiếng Anh

**1. It’s raining, do you want to be my umbrella?

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm ô cho anh không?

**2. It’s raining, do you want to be my raincoat?

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm áo mưa cho anh không?

**3. It’s raining, do you want to be my small umbrella to shelter me?

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm ô nhỏ che chắn cho anh không?

**4. It’s raining, do you want to be my small raincoat to warm me?

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm áo mưa nhỏ sưởi ấm anh không?

**5. It’s raining, do you want to be my small umbrella to shelter me, and my small raincoat to warm me?

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm ô nhỏ che chắn và áo mưa nhỏ sưởi ấm anh không?

**6. Do you want to be my sunshine in the rain?

Dịch nghĩa: Em có muốn là ánh nắng mặt trời của anh trong cơn mưa không?

**7. Do you want to be my rainbow after the rain?

Dịch nghĩa: Em có muốn là cầu vồng sau cơn mưa của anh không?

**8. Do you want to be my shelter from the rain?

Dịch nghĩa: Em có muốn là nơi trú ẩn của anh khỏi cơn mưa không?

**9. Do you want to be my warmth in the rain?

Dịch nghĩa: Em có muốn là nguồn sưởi ấm của anh trong cơn mưa không?

**10. Do you want to be my love in the rain?

Dịch nghĩa: Em có muốn là tình yêu của anh trong cơn mưa không?

Cap trời mưa thả thính tiếng Anh theo phong cách hài hước:

**1. It’s raining, do you want to be my umbrella? If you say yes, I will spend the rest of my life explaining to you why it rains.

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm ô cho anh không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để giải thích cho em tại sao trời lại mưa.

**2. It’s raining, do you want to be my raincoat? If you say yes, I will spend the rest of my life turning you into a new chemical element.

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm áo mưa cho anh không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để biến em thành một nguyên tố hóa học mới.

**3. It’s raining, do you want to be my small umbrella to shelter me? If you say yes, I will spend the rest of my life painting you into the most beautiful painting.

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm ô nhỏ che chắn cho anh không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để vẽ em thành bức tranh đẹp nhất.

**4. It’s raining, do you want to be my small raincoat to warm me? If you say yes, I will spend the rest of my life creating the most wonderful products for you.

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm áo mưa nhỏ sưởi ấm anh không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất cho em.

**5. It’s raining, do you want to be my small umbrella to shelter me, and my small raincoat to warm me? If you say yes, I will spend the rest of my life making your dreams come true.

Dịch nghĩa: Trời đang mưa, em có muốn làm ô nhỏ che chắn và áo mưa nhỏ sưởi ấm anh không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cả đời để biến những giấc mơ của em thành hiện thực.

cap trời mưa thả thính

Cách viết cap trời mưa thả thính

Có nhiều cách để viết cap trời mưa thả thính, tùy thuộc vào phong cách và sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, nhìn chung, những cap này thường có những đặc điểm sau:

 • Sử dụng hình ảnh, ngôn từ liên quan đến mưa

Mưa là một hình ảnh quen thuộc và thường được sử dụng trong các câu nói, bài thơ, ca khúc về tình yêu. Do đó, những cap trời mưa thả thính thường sử dụng hình ảnh, ngôn từ liên quan đến mưa để tạo cảm giác lãng mạn, ngọt ngào.

Ví dụ:

“Trời mưa, anh nhớ em nhiều lắm!” “Mưa rơi, em nhớ anh như giọt nước rơi trên mi.”

 • “Mưa buồn, anh muốn được ở bên em, cùng em ngắm mưa.”

Thể hiện sự quan tâm, tình cảm dành cho đối phương

Mục đích của những cap trời mưa thả thính là để bày tỏ tình cảm, sự quan tâm đến một ai đó. Do đó, những cap này thường thể hiện rõ sự quan tâm, tình cảm của người viết dành cho đối phương.

Ví dụ:

“Trời mưa, anh lo cho em.” “Em có lạnh không? Nếu lạnh thì anh sẽ đến bên em.”

 • “Mưa rơi, anh mong em sẽ nhớ đến anh.”

Sử dụng những câu nói, câu thơ, bài hát hay, ý nghĩa

Những cap trời mưa thả thính thường sử dụng những câu nói, câu thơ, bài hát hay, ý nghĩa để gây ấn tượng với đối phương.

Ví dụ:

“Mưa là nước mắt của trời, em là nước mắt của anh.” “Mưa rơi, anh ước được hóa thành cơn mưa để được ôm em.”

 • “Mưa buồn, anh nhớ em như cơn mưa nhớ đất.”

cap trời mưa thả thính

Một số cap trời mưa thả thính hay

Dưới đây là một số cap trời mưa thả thính hay mà bạn có thể tham khảo:

 • “Trời mưa, anh nhớ em như giọt nước rơi trên mi.”
 • “Mưa rơi, em nhớ anh như cơn mưa nhớ đất.”
 • “Mưa buồn, anh muốn được ở bên em, cùng em ngắm mưa.”
 • “Trời mưa, anh lo cho em. Em có lạnh không? Nếu lạnh thì anh sẽ đến bên em.”
 • “Em có biết, trời mưa anh nhớ em nhiều lắm không?”
 • “Mưa rơi, anh ước được hóa thành cơn mưa để được ôm em.”
 • “Mưa buồn, anh nhớ em như cơn gió nhớ mây.”
 • “Trời mưa, anh muốn được cùng em đi dưới cơn mưa.”
 • “Mưa rơi, anh muốn được cùng em ngắm mưa và tâm sự.”

Xem thêm:

Lưu ý khi viết cap trời mưa thả thính

Khi viết cap trời mưa thả thính, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Kết hợp hài hòa giữa hình ảnh, ngôn từ và ý nghĩa

Những cap trời mưa thả thính cần kết hợp hài hòa giữa hình ảnh, ngôn từ và ý nghĩa để tạo nên một câu nói, caption hay và ấn tượng.

 • Tránh sử dụng những câu nói, câu thơ, bài hát quá quen thuộc

Những câu nói, câu thơ, bài hát quá quen thuộc sẽ khiến cap của bạn trở nên nhàm chán và không gây được ấn tượng với đối phương.

 • Tùy thuộc vào đối tượng mà bạn muốn thả thính

Bạn cần tùy thuộc vào đối tượng mà bạn muốn thả thính để lựa chọn những câu nói, câu thơ, bài hát phù hợp. Nếu đối tượng của bạn là một người yêu thơ thì bạn có thể sử dụng những câu thơ hay, ý nghĩa. Nếu đối tượng của bạn là một người yêu nhạc thì bạn có thể sử dụng những câu hát hay, ngọt ngào.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn viết được những cap trời mưa thả thính hay và ấn tượng. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.