Sự tử tế là một phẩm chất tốt đẹp của con người, được thể hiện ở lòng nhân ái, lòng trắc ẩn, sự quan tâm, giúp đỡ người khác. Sự tử tế có thể được thể hiện qua những hành động nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống hàng ngày.

Trong bài viết này, hãy cùng Sttngan.com tìm hiểu về những câu nói hay về sự tử tế. Những câu nói này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự tử tế trong cuộc sống.

Câu nói hay về sự tử tế

Câu nói hay về sự tử tế ngắn

 1. “Sự tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và mù có thể thấy.” – Mark Twain
 2. “Hãy để lòng tử tế của bạn là ngôn ngữ mà mọi người hiểu.” – Steve Maraboli
 3. “Tốt hơn một chút, tử tế hơn một chút, và tự tin hơn một chút mỗi ngày.” – Gordon B. Hinckley
 4. “Sự tử tế không phải là việc bạn làm một lần, mà là thói quen bạn xây dựng mỗi ngày.” – Unknown
 5. “Sự tử tế không bao giờ lỗi thời.” – Amelia Earhart
 6. “Sự tử tế là loại ngôn ngữ mà mọi người có thể nghe.” – C. JoyBell C.
 7. “Sự tử tế không phải là sự yếu đuối, mà là sự mạnh mẽ.” – Unknown
 8. “Không có cái gọi là ‘quá tử tế’.” – Anne Frank
 9. “Sự tử tế là cách chúng ta làm cho người khác cảm thấy đặc biệt.” – Unknown
 10. “Sự tử tế không phải là điều bạn làm cho người khác. Đó là điều bạn làm cho chính bạn.” – Unknown
 11. “Người tử tế biết cách lắng nghe trước khi nói.” – Unknown
 12. “Sự tử tế là khi bạn làm điều đúng, ngay cả khi không ai nhìn thấy.” – Unknown
 13. “Sự tử tế là ngôn ngữ của trái tim.” – William Arthur Ward
 14. “Tự tế không phải là hành động, mà là tinh thần.” – Lao Tzu
 15. “Sự tử tế là khi bạn giúp người khác mà họ không cần phải biết.” – Unknown
 16. “Hãy luôn giữ cho lòng tử tế của bạn chớp lên như ánh sáng mặt trời, để chiếu sáng đường đi cho người khác.” – Roy T. Bennett
 17. “Sự tử tế không phụ thuộc vào giai cấp xã hội, tuổi tác, hoặc vị trí xã hội.” – Unknown
 18. “Sự tử tế là ngôn ngữ toàn cầu mà mọi người hiểu.” – Unknown
 19. “Tử tế không bao giờ làm hại.” – Confucius
 20. “Sự tử tế là điều duy nhất có giá trị thực sự trong cuộc sống.” – Unknown
 21. “Sự tử tế là khí chất của con người.” – Ralph Waldo Emerson
 22. “Sự tử tế là cách chúng ta thể hiện tình yêu và sự quan tâm đối với người khác.” – Unknown
 23. “Sự tử tế có thể thay đổi thế giới mà không cần một viên đạn nào.” – Unknown
 24. “Sự tử tế là đẹp đẽ trong mắt của tâm hồn.” – Lailah Gifty Akita
 25. “Sự tử tế là dấu vết của một tâm hồn lớn.” – Unknown
 26. “Sự tử tế là khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể làm.” – Unknown
 27. “Sự tử tế là một cách để bạn biểu hiện tình yêu thương của mình.” – A.D. Williams
 28. “Sự tử tế là ngôn ngữ mà cả thế giới hiểu.” – Nelson Mandela
 29. “Sự tử tế là sức mạnh thực sự của con người.” – Unknown
 30. “Hãy sống tử tế và hãy để sự tử tế đưa bạn đến nơi bạn muốn đi.” – Roy T. Bennett

Câu nói hay về sự tử tế

Câu nói hay về sự tử tế của các vĩ nhân

 1. “Sự tử tế là ngôn ngữ mà kẻ câm cũng có thể nghe được.” – Mẹ Teresa
 2. “Sự tử tế là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể nhìn thấy.” – Mark Twain
 3. “Sự tử tế là món quà mà chúng ta có thể trao tặng mà không mất đi bất cứ thứ gì.” – Kahlil Gibran
 4. “Sự tử tế là thứ mà thế giới cần nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.” – Anne Frank
 5. “Sự tử tế là hành động nhỏ bé mà có thể tạo ra sự khác biệt lớn.” – Dalai Lama
 6. “Sự tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể nhìn thấy.” – Mark Twain
 7. “Sự tử tế là thứ ngôn ngữ mà chúng ta có thể trao tặng mà không mất đi bất cứ thứ gì.” – Kahlil Gibran
 8. “Sự tử tế là món quà mà chúng ta có thể trao tặng mà không mất đi bất cứ thứ gì khác.” – Anne Frank
 9. “Sự tử tế là thứ mà thế giới cần nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.” – Dalai Lama
 10. “Sự tử tế là hành động nhỏ bé mà có thể tạo ra sự khác biệt lớn.” – Dalai Lama
 11. “Sự tử tế là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới.” – Catherine Pulsifer
 12. “Sự tử tế là cách tốt nhất để kết thúc một ngày.” – Catherine Pulsifer
 13. “Sự tử tế là cách tốt nhất để đối xử với mọi người.” – Catherine Pulsifer
 14. “Sự tử tế là cách tốt nhất để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.” – Catherine Pulsifer
 15. “Sự tử tế không phải là một hành động, mà là một thói quen.” – Steve Maraboli
 16. “Sự tử tế là một lựa chọn, không phải một mệnh lệnh.” – Steve Maraboli
 17. “Sự tử tế là một món quà, và bạn nên trao tặng nó một cách hào phóng.” – Steve Maraboli
 18. “Sự tử tế là một cách sống, và bạn nên sống nó một cách trọn vẹn.” – Steve Maraboli
 19. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà trẻ em có thể hiểu.” – John Ruskin
 20. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà mọi người có thể nói.” – Maya Angelou
 21. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để kết nối với nhau.” – Eleanor Roosevelt
 22. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để tạo nên sự khác biệt.” – Jack Canfield
 23. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.” – Martin Luther King, Jr.
 24. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.” – Mahatma Gandhi
 25. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để tạo nên sự bình an.” – Nelson Mandela
 26. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để kết thúc chiến tranh.” – Dalai Lama
 27. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.” – Oprah Winfrey
 28. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để làm cho thế giới trở thành một nơi đáng sống hơn.” – Mother Teresa
 29. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu của chúng ta.” – Jane Austen
 30. “Sự tử tế là một ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi sinh vật.” – Albert Schweitzer

Câu nói hay về sự tử tế

Câu nói hay về sự tử tế bằng Tiếng Anh

 1. “Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.” – Mother Teresa (Sự tử tế là ngôn ngữ mà kẻ câm cũng có thể nghe được và người mù cũng có thể nhìn thấy.)
 2. “Kindness is the only language the world understands.” – Martin Luther King, Jr. (Sự tử tế là ngôn ngữ duy nhất mà thế giới hiểu.)
 3. “Kindness is the best way to show someone you care.” – Unknown (Sự tử tế là cách tốt nhất để cho ai đó biết bạn quan tâm.)
 4. “Kindness is contagious.” – Unknown (Sự tử tế là một thứ dễ lây lan.)
 5. “Kindness is a choice.” – Unknown (Sự tử tế là một lựa chọn.)
 6. “Kindness is the way we show we care about each other.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm đến nhau.)
 7. “Kindness is a gift.” – Unknown (Sự tử tế là một món quà.)
 8. “Kindness is a choice we make every day.” – Unknown (Sự tử tế là một lựa chọn mà chúng ta đưa ra mỗi ngày.)
 9. “Kindness is the language of the heart.” – Unknown (Sự tử tế là ngôn ngữ của trái tim.)
 10. “Kindness is the most powerful force in the world.” – Unknown (Sự tử tế là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên thế giới.)
 11. “Kindness is contagious. Spread it!” – Unknown (Sự tử tế là một thứ dễ lây lan. Hãy lan tỏa nó!)
 12. “Be kind to everyone, even the unkind.” – Mother Teresa (Hãy tử tế với tất cả mọi người, kể cả những người không tử tế với bạn.)
 13. “Kindness is the language that the deaf can hear and the blind can see.” – Mark Twain (Sự tử tế là ngôn ngữ mà kẻ câm cũng có thể nghe được và người mù cũng có thể nhìn thấy.)
 14. “Be kind to yourself. You are your own best friend.” – Unknown (Hãy tử tế với bản thân. Bạn là người bạn tốt nhất của chính mình.)
 15. “Kindness is the way we show we love.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta thể hiện tình yêu thương.)
 16. “Kindness is the way we make the world a better place.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.)
 17. “Kindness is the way we show we care about others.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm đến người khác.)
 18. “Kindness is the way we make friends.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta kết bạn.)
 19. “Kindness is the way we make the world a better place.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.)
 20. “Kindness is the way we make the world a more beautiful place.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta biến thế giới trở nên đẹp đẽ hơn.)
 21. “Kindness is the way we show we are human.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta thể hiện mình là con người.)
 22. “Kindness is the way we make the world a more livable place.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta biến thế giới trở nên dễ sống hơn.)
 23. “Kindness is the way we make the world a more loving place.” – Unknown (Sự tử tế là cách chúng ta biến thế giới trở nên yêu thương hơn.)

Câu nói hay về sự tử tế

Tử tế là gì?

Tử tế là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người. Người tử tế là người biết quan tâm, giúp đỡ người khác, luôn biết tôn trọng và yêu thương mọi người. Tử tế là một trong những chuẩn mực đạo đức quan trọng trong cuộc sống, là nguyên tắc cần thiết trong giao tiếp giữa con người với nhau để tạo nên một xã hội văn minh, lành mạnh và đầy ắp tình người.

Câu nói hay về sự tử tế

Có rất nhiều câu nói hay về sự tử tế, mỗi câu nói đều mang một ý nghĩa sâu sắc khác nhau. Dưới đây là một số câu nói hay về sự tử tế mà bạn có thể tham khảo:

 • “Tử tế là âm vang êm dịu nhất của tấm lòng nhân ái.” (Geshe Michael Roach)

Câu nói này nhấn mạnh rằng sự tử tế là một biểu hiện của lòng nhân ái. Khi chúng ta tử tế với người khác, chúng ta đang thể hiện sự quan tâm, yêu thương và thấu hiểu của mình đối với họ. Sự tử tế có thể được thể hiện qua những hành động, cử chỉ, lời nói giản dị nhưng chân thành. Nó có thể làm cho người khác cảm thấy ấm lòng, được yêu thương và trân trọng.

 • “Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt bạn biết được về mọi người.”

Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng nên cư xử tử tế và tôn trọng người khác. Thay vì nói xấu người khác, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm những điều tốt đẹp ở họ. Điều này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống và con người theo hướng tích cực hơn.

 • “Tử tế là một loại ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe được và người mù có thể nhìn thấy.” (Mark Twain)

Câu nói này cho thấy sự tử tế là một ngôn ngữ universal, có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo. Sự tử tế có thể truyền cảm hứng, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

 • “Tử tế là thứ duy nhất trong cuộc sống mà ta có thể cho đi mà không hề bị mất đi.” (Anne Frank)

Câu nói này nhấn mạnh rằng sự tử tế là một món quà vô giá mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác mà không hề mất đi. Tử tế không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận mà còn giúp cho người cho cảm thấy hạnh phúc và viên mãn.

Ý nghĩa của sự tử tế

Sự tử tế có ý nghĩa to lớn đối với mỗi cá nhân và xã hội. Đối với mỗi cá nhân, sự tử tế giúp chúng ta trở thành những người tốt đẹp, đáng yêu và được mọi người yêu mến. Nó cũng giúp chúng ta xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Đối với xã hội, sự tử tế giúp tạo nên một xã hội văn minh, lành mạnh và đầy ắp tình người. Nó giúp giảm bớt những mâu thuẫn, xung đột trong xã hội và tạo dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Xem thêm:

Cách rèn luyện sự tử tế

Để rèn luyện sự tử tế, chúng ta cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chúng ta có thể thể hiện sự tử tế qua những hành động, cử chỉ, lời nói giản dị như:

 • Luôn nở nụ cười khi gặp gỡ người khác.
 • Chào hỏi, hỏi thăm người khác một cách chân thành.
 • Giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.
 • Khen ngợi người khác khi họ làm tốt.
 • Tha thứ cho người khác khi họ mắc lỗi.

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, chúng ta sẽ dần trở thành những người tử tế hơn. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.