Tình yêu là một cảm xúc phổ quát đã được ca ngợi và khám phá trong nghệ thuật, văn học và âm nhạc trong nhiều thế kỷ. Dưới đây là một số câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh

Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh

 1. Love is the greatest gift of life.
 • Tình yêu là món quà quý giá nhất của cuộc sống.
 1. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
 • Tình yêu nhẫn nại, yêu thương. Nó không ghen tị, không khoa trương, không kiêu ngạo. Nó không làm nhục người khác, không tự tìm kiếm, không dễ nổi giận, không ghi lại những sai lầm. Tình yêu không vui mừng trong điều ác nhưng vui mừng với sự thật. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì.
 1. Love is the master key that opens the gates of happiness.
 • Tình yêu là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa hạnh phúc.
 1. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
 • Những điều tốt đẹp và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
 1. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.
 • Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.
 1. Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.
 • Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm lò sưởi của bạn hay đốt cháy ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ biết được.
 1. Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.
 • Tình yêu là câu trả lời duy nhất hợp lý và thỏa đáng cho vấn đề tồn tại của con người.
 1. Love is something eternal; the aspect may change, but not the essence.
 • Tình yêu là một điều vĩnh cửu; khía cạnh có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không.
 1. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.
 • Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.
 1. Love is not about how many days, weeks, or months you’ve been together. It’s about how much you love each other every day.
 • Tình yêu không phải về số ngày, tuần, tháng bạn đã ở bên nhau. Đó là về cách bạn yêu nhau mỗi ngày.
 1. Love is a game that two can play and both win.
 • Tình yêu là một trò chơi mà hai người có thể chơi và cả hai đều thắng.
 1. Love is the master key that opens the gates of happiness.
 • Tình yêu là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa hạnh phúc.
 1. Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.
 • Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm lò sưởi của bạn hay đốt cháy ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ biết được.
 1. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.
 • Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.
 1. Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.
 • Tình yêu là câu trả lời duy nhất hợp lý và thỏa đáng cho vấn đề tồn tại của con người.
 1. Love is something eternal; the aspect may change, but not the essence.
 • Tình yêu là một điều vĩnh cửu; khía cạnh có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không.
 1. Love is the master key that opens the gates of happiness.
 • Tình yêu là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa hạnh phúc.
 1. Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.
 • Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm lò sưởi của bạn hay đốt cháy ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ biết được

19. Love is a feeling that cannot be explained, only felt.

 • Tình yêu là một cảm giác không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận.

20. Love is the answer to all of life’s problems.

 • Tình yêu là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của cuộc sống.

21. Love is the most powerful force in the world.

 • Tình yêu là lực lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới.

22. Love is like a fire. It can warm your heart or burn your house down.

 • Tình yêu giống như ngọn lửa. Nó có thể sưởi ấm trái tim bạn hoặc đốt cháy ngôi nhà của bạn.

23. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

 • Tình yêu nhẫn nại, yêu thương. Nó không ghen tị, không khoa trương, không kiêu ngạo. Nó không làm nhục người khác, không tự tìm kiếm, không dễ nổi giận, không ghi lại những sai lầm. Tình yêu không vui mừng trong điều ác nhưng vui mừng với sự thật. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì.

24. Love is the most powerful force in the universe. It can move mountains, change hearts, and make the world a better place.

 • Tình yêu là lực lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Nó có thể di chuyển núi, thay đổi trái tim và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

25. Love is a gift, and it should be cherished.

 • Tình yêu là một món quà, và nó nên được trân trọng.

26. Love is the answer to all of life’s problems.

 • Tình yêu là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của cuộc sống.

27. Love is the most beautiful thing in the world.

 • Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới.

28. Love is a journey, not a destination.

 • Tình yêu là một hành trình, không phải một điểm đến.

29. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

 • Tình yêu nhẫn nại, yêu thương. Nó không ghen tị, không khoa trương, không kiêu ngạo. Nó không làm nhục người khác, không tự tìm kiếm, không dễ nổi giận, không ghi lại những sai lầm. Tình yêu không vui mừng trong điều ác nhưng vui mừng với sự thật. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì.

30. Love is the most powerful force in the world. It can move mountains, change hearts, and make the world a better place.

 • Tình yêu là lực lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Nó có thể di chuyển núi, thay đổi trái tim và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

31. Love is a gift, and it should be cherished.

 • Tình yêu là một món quà, và nó nên được trân trọng.

32. Love is the answer to all of life’s problems.

 • Tình yêu là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của cuộc sống.

33. Love is the most beautiful thing in the world.

 • Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới.

34. Love is a journey, not a destination.

 • Tình yêu là một hành trình, không phải một điểm đến.

những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh

Dưới đây là 10 câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh, kèm theo giải thích chi tiết

 1. “Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.” – 1 Corinthians 13:4-7

Câu nói này được trích từ Kinh thánh, và nó được coi là một trong những câu nói hay nhất về tình yêu. Câu nói này đề cập đến 15 đặc điểm của tình yêu đích thực, bao gồm:

 • Kiên nhẫn: Tình yêu là kiên nhẫn và chịu đựng với người mình yêu, ngay cả khi họ không hoàn hảo.
 • Tốt bụng: Tình yêu là tốt bụng và tử tế với người mình yêu, ngay cả khi họ không xứng đáng.
 • Không đố kỵ: Tình yêu không ghen tị với những người khác có điều gì đó mà người mình yêu không có.
 • Không tự cao tự đại: Tình yêu không tự cao tự đại và không coi trọng bản thân hơn người khác.
 • Không kiêu ngạo: Tình yêu không kiêu ngạo và không coi thường người khác.
 • Không làm điều xấu: Tình yêu không làm điều xấu với người khác, ngay cả khi họ đã làm điều xấu với mình.
 • Không ích kỷ: Tình yêu không ích kỷ và luôn nghĩ đến người khác trước bản thân.
 • Không dễ nổi giận: Tình yêu không dễ nổi giận và luôn sẵn sàng tha thứ.
 • Không ghi nhớ tội lỗi: Tình yêu không ghi nhớ lỗi lầm của người khác và luôn sẵn sàng tha thứ.
 • Vui mừng với sự thật: Tình yêu vui mừng với những điều tốt đẹp và luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong người khác.
 • Luôn bảo vệ: Tình yêu luôn bảo vệ người mình yêu, ngay cả khi họ không thể bảo vệ chính mình.
 • Luôn tin tưởng: Tình yêu luôn tin tưởng người mình yêu, ngay cả khi họ không đáng tin cậy.
 • Luôn hy vọng: Tình yêu luôn hy vọng vào điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, ngay cả khi mọi thứ có vẻ tồi tệ.
 • Luôn kiên nhẫn: Tình yêu luôn kiên nhẫn và chờ đợi người mình yêu, ngay cả khi họ không sẵn sàng cho tình yêu.
 1. “Love is the master key that opens the gates of happiness.” – Oliver Wendell Holmes

Câu nói này của Oliver Wendell Holmes nói rằng tình yêu là chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc. Khi chúng ta yêu ai đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, được yêu thương và được trân trọng. Tình yêu cũng có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

 1. “Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.” – Erich Fromm

Câu nói này của Erich Fromm nói rằng tình yêu là câu trả lời duy nhất hợp lý và thỏa mãn cho vấn đề tồn tại của con người. Tình yêu giúp chúng ta kết nối với người khác và tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống.

 1. “Love is not about finding someone to complete you, but about finding someone who accepts you for who you are.” – George Bernard Shaw

Câu nói này của George Bernard Shaw nói rằng tình yêu không phải là tìm kiếm ai đó để hoàn thiện bạn, mà là tìm kiếm ai đó chấp nhận bạn là chính bạn. Khi chúng ta yêu ai đó, chúng ta chấp nhận họ với tất cả những khuyết điểm của họ.

 1. “Love is not a feeling, it is a decision.” – Paulo Coelho

Câu nói này của Paulo Coelho nói rằng tình yêu không phải là một cảm xúc, mà là một quyết định. Chúng ta có thể lựa chọn yêu ai đó, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy yêu họ.

 1. “Love is the most powerful force in the universe.” – Albert Einstein

Câu nói này của Albert Einstein nói rằng tình yêu là lực lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Tình yêu có thể thúc đẩy chúng ta làm những điều tốt đẹp và có thể giúp chúng ta thay đổi thế giới.

 1. “Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoice

Hy vọng những câu nói trên đây sẽ giúp cho bạn lựa chọn cho mình được 1 câu nói ưng ý nhất nhé. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.