Cuộc sống mưu sinh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Đó là quá trình con người lao động, làm việc để kiếm sống và nuôi sống bản thân, gia đình. Cuộc sống mưu sinh có thể đầy rẫy những khó khăn, thử thách, nhưng cũng không thiếu những niềm vui, hạnh phúc.

những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh

Những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh là những câu nói đúc kết từ kinh nghiệm sống, từ những trải nghiệm thực tế của con người. Những câu nói này mang ý nghĩa sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh, từ đó có thêm động lực và nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách và vươn tới thành công.

Dưới đây là một số câu nói hay về cuộc sống mưu sinh mà Sttngan.com gửi cho bạn và giải thích chi tiết:

Những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh vất vả

 1. Không được bỏ cuộc, ngã xuống không có gì là đáng xấu hổ cả. Việc ngã xuống mà không đứng lên mới là điều đáng xấu hổ nhất.
 2. Cuộc sống cũng giống như một trận đấu quyền anh. Thất bại không phải là khi bạn gục ngã, mà là khi bạn từ chối đứng dậy lần nữa.
 3. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được.
 4. Khi tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được nhờ ngược chiều gió.
 5. Đừng ngại thay đổi, bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn.
 6. Người ta chả quan tâm bạn vất vả ra sao, cày bừa thế nào, nói hay cỡ nào. Họ chỉ nhìn vào thành quả mà bạn đạt được, rồi sẽ quyết định kính trọng hay khinh miệt bạn.
 7. Chẳng ai để ý bạn đã cố gắng nhiều như thế nào cả, họ chỉ cười nhạo khi bạn thất bại thôi.
 8. “Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi nó cũng có những lúc khó khăn và vất vả.”

 9. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình dài và đầy thử thách. Chúng ta cần phải kiên cường và nỗ lực để vượt qua những khó khăn đó.”

 10. “Cuộc sống mưu sinh là một bài học về sự trưởng thành. Nó dạy cho chúng ta cách đối mặt với khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.”

 11. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự chia sẻ. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.”

 12. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của niềm tin. Chúng ta cần tin tưởng vào bản thân và vào tương lai.”

 13. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của tình yêu. Chúng ta cần yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.”

 14. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của hy vọng. Chúng ta cần luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.”

 15. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của niềm vui. Chúng ta cần tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ bé trong cuộc sống.”

 16. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự sẻ chia. Chúng ta cần chia sẻ với những người đang gặp khó khăn.”

 17. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự cho đi. Chúng ta cần cho đi để nhận lại.”

 18. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự biết ơn. Chúng ta cần biết ơn những gì mình đang có.”

 19. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự nỗ lực. Chúng ta cần nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.”

 20. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự kiên trì. Chúng ta cần kiên trì để vượt qua những khó khăn.”

 21. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự lạc quan. Chúng ta cần lạc quan để vượt qua những thử thách.”

 22. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự dũng cảm. Chúng ta cần dũng cảm để đối mặt với những khó khăn.”

 23. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự tự tin. Chúng ta cần tự tin để thành công.”

 24. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự yêu thương. Chúng ta cần yêu thương để có được hạnh phúc.”

 25. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự sẻ chia. Chúng ta cần sẻ chia để có được niềm vui.”

 26. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự cho đi. Chúng ta cần cho đi để có được sự trọn vẹn.”

 27. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự biết ơn. Chúng ta cần biết ơn để có được sự hạnh phúc.”

những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh

Những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh của các vĩ nhân

 1. “Cuộc sống không phải là một đường thẳng, nó là một hành trình đầy chông gai.” – Nelson Mandela

 2. “Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó cũng không phải là điều không thể vượt qua.” – Albert Einstein

 3. “Cuộc sống mưu sinh là một bài học về sự trưởng thành. Nó dạy cho chúng ta cách đối mặt với khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.” – Abraham Lincoln

 4. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự chia sẻ. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.” – Martin Luther King Jr.

 5. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của niềm tin. Chúng ta cần tin tưởng vào bản thân và vào tương lai.” – Mahatma Gandhi

 6. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của tình yêu. Chúng ta cần yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.” – Mother Teresa

 7. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của hy vọng. Chúng ta cần luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.” – Winston Churchill

 8. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của niềm vui. Chúng ta cần tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ bé trong cuộc sống.” – Walt Disney

 9. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự sẻ chia. Chúng ta cần chia sẻ với những người đang gặp khó khăn.” – Steve Jobs

 10. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự cho đi. Chúng ta cần cho đi để nhận lại.” – Oprah Winfrey

 11. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự biết ơn. Chúng ta cần biết ơn những gì mình đang có.” – Dalai Lama

 12. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự nỗ lực. Chúng ta cần nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.” – Thomas Edison

 13. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự kiên trì. Chúng ta cần kiên trì để vượt qua những khó khăn.” – Helen Keller

 14. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự lạc quan. Chúng ta cần lạc quan để vượt qua những thử thách.” – Nelson Mandela

 15. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự dũng cảm. Chúng ta cần dũng cảm để đối mặt với những khó khăn.” – Malala Yousafzai

 16. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự tự tin. Chúng ta cần tự tin để thành công.” – J.K. Rowling

 17. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự yêu thương. Chúng ta cần yêu thương để có được hạnh phúc.” – Nelson Mandela

 18. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự sẻ chia. Chúng ta cần sẻ chia để có được niềm vui.” – Martin Luther King Jr.

 19. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự cho đi. Chúng ta cần cho đi để có được sự trọn vẹn.” – Mother Teresa

 20. “Cuộc sống mưu sinh là một hành trình của sự biết ơn. Chúng ta cần biết ơn để có được sự hạnh phúc.” – Dalai Lama

những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh

Những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh bằng Tiếng Anh

“Life is not always a straight path, it is a journey full of challenges.” – Nelson Mandela

Nghĩa: Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một con đường thẳng, nó là một hành trình đầy thử thách.

“Life is not always easy, but it is also not impossible to overcome.” – Albert Einstein

Nghĩa: Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó cũng không phải là điều không thể vượt qua.

“Life is a lesson in maturity. It teaches us how to face challenges and rise in life.” – Abraham Lincoln

Nghĩa: Cuộc sống là một bài học về sự trưởng thành. Nó dạy cho chúng ta cách đối mặt với thử thách và vươn lên trong cuộc sống.

“Life is a journey of sharing. We need to help each other to overcome the challenges in life.” – Martin Luther King Jr.

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của sự chia sẻ. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

“Life is a journey of faith. We need to believe in ourselves and in the future.” – Mahatma Gandhi

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của niềm tin. Chúng ta cần tin tưởng vào bản thân và vào tương lai.

“Life is a journey of love. We need to love and cherish what we have.” – Mother Teresa

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của tình yêu. Chúng ta cần yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.

“Life is a journey of hope. We need to always hope for a better future.” – Winston Churchill

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của hy vọng. Chúng ta cần luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

“Life is a journey of joy. We need to find joy in the small things in life.” – Walt Disney

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của niềm vui. Chúng ta cần tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

“Life is a journey of sharing. We need to share with those who are in need.” – Steve Jobs

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của sự chia sẻ. Chúng ta cần chia sẻ với những người đang gặp khó khăn.

“Life is a journey of giving. We need to give to receive.” – Oprah Winfrey

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của sự cho đi. Chúng ta cần cho đi để nhận lại.

“Life is a journey of gratitude. We need to be grateful for what we have.” – Dalai Lama

Nghĩa: Cuộc sống là một hành trình của sự biết ơn. Chúng ta cần biết ơn những gì mình đang có.

 • “Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều được ghi giá một cách kín đáo.”

Câu nói này khẳng định rằng cuộc sống không hề dễ dàng. Mọi thứ chúng ta có được đều phải đánh đổi bằng một cái giá nào đó, có thể là thời gian, công sức, hay thậm chí là cả máu và nước mắt. Vì vậy, chúng ta cần phải biết trân trọng những gì mình đang có và nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu của mình.

 • “Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí.”

Ý chí là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của con người. Những người có ý chí mạnh mẽ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách. Họ luôn kiên trì, nỗ lực và vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu của mình.

 • “Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.”

Cuộc sống là một cuộc đua, trong đó có người thắng và kẻ thua. Tuy nhiên, người chiến thắng không chỉ là người đạt được mục tiêu của mình, mà còn là người biết hi sinh vì người khác. Những người biết hi sinh vì người khác luôn được mọi người yêu mến và kính trọng.

 • “Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ – nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.”

Mỗi người trong chúng ta đều là một cá thể nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể là cả thế giới đối với một ai đó. Đó có thể là gia đình, bạn bè, người yêu, hay bất cứ ai mà chúng ta yêu thương và quan tâm.

 • “Cuộc sống mưu sinh là như một bữa tiệc, bạn cần phải biết chọn lựa thực phẩm để ăn, chọn lựa bạn bè để trò chuyện, và chọn lựa thời gian để kết thúc tiệc.”

Cuộc sống mưu sinh cũng giống như một bữa tiệc. Chúng ta cần phải biết chọn lựa những gì tốt nhất cho bản thân. Đó là những công việc phù hợp với năng lực và sở thích của mình, những người bạn tốt, và thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn.

 • “Hãy sống trong hiện tại và đón nhận mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại.”

Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa biết trước. Vì vậy, chúng ta hãy sống trọn vẹn trong hiện tại và đón nhận mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại. Đừng để những lo lắng, phiền muộn về quá khứ hay tương lai ngăn cản chúng ta tận hưởng cuộc sống.

 • “Mỗi ngày là một cơ hội mới, hãy sử dụng nó để thay đổi cuộc đời của bạn.”

Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội mới để chúng ta thay đổi cuộc đời của mình. Hãy sống hết mình, học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày.

 • “Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, bởi với một trái tim kiên trì và nghị lực, bạn có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.”

Hy vọng là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và không bao giờ từ bỏ hy vọng.

Trên đây chỉ là một số câu nói hay về cuộc sống mưu sinh. Những câu nói này mang ý nghĩa sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh, từ đó có thêm động lực và nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách và vươn tới thành công. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.