Tiền là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống của con người. Nó là phương tiện trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ, là thước đo giá trị và là nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. Những câu nói hay về tiền là những câu nói đúc kết từ kinh nghiệm, quan điểm của những người đi trước về tiền bạc. Những câu nói này không chỉ mang tính chất thông tin mà còn mang tính chất triết lý, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của tiền và cách sử dụng tiền một cách hợp lý. Dưới đây là một số câu nói hay về tiền mà Sttngan.com chia sẻ cho bạn đọc và suy ngẫm.

những câu nói hay về tiền

Những câu nói hay về tiền

 1. “Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn.” – Spike Milligan

Câu nói này cho thấy rằng tiền bạc không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của con người. Tuy nhiên, nó có thể giúp chúng ta cải thiện cuộc sống và giảm bớt những khó khăn, vất vả.

 1. “Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc rõ là không biết đi shopping ở đâu.” – Bo Derek

Câu nói này mang ý nghĩa hài hước, cho thấy rằng tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được những thứ vật chất mà chúng ta yêu thích, từ đó mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc.

 1. “Thời gian quý giá hơn tiền bạc. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng với thời gian thì không.” – Jim Rohn

Câu nói này cho thấy rằng thời gian là tài sản quý giá nhất của con người. Chúng ta có thể kiếm thêm tiền bạc, nhưng chúng ta không thể lấy lại được thời gian đã qua.

 1. “Tiền bạc có thể mua được sự an toàn, thoải mái và tự do.” – George Bernard Shaw

Tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được những thứ cần thiết để đảm bảo cuộc sống an toàn, thoải mái và tự do.

 1. “Tiền bạc không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể mua được một chiếc giường rất thoải mái để khóc.” – George Bernard Shaw

Câu nói này cho thấy rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu đích thực. Tuy nhiên, nó có thể giúp chúng ta mua được những thứ vật chất để bù đắp cho sự thiếu thốn về tình cảm.

 1. “Tiền bạc là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó không thể thay thế cho sự thông minh và đạo đức.” – Albert Einstein

Tiền bạc là một công cụ hữu ích, nhưng nó không thể thay thế cho những phẩm chất tốt đẹp của con người như thông minh và đạo đức.

 1. “Cách kiếm tiền là một nghệ thuật, cách tiêu tiền cũng là một nghệ thuật.” – Oscar Wilde

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết cách kiếm tiền và tiêu tiền một cách hợp lý.

 1. “Tiền bạc không làm cho con người hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp họ hạnh phúc hơn.” – Charles Dickens

Câu nói này cho thấy rằng tiền bạc có thể giúp chúng ta cải thiện cuộc sống và mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc.

 1. “Tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích.” – Mahatma Gandhi

Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng tiền bạc là một phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục đích cuối cùng trong cuộc sống.

 1. “Tiền bạc có thể mua được sự thông tin, nhưng nó không thể mua được sự hiểu biết.” – Ralph Waldo Emerson

Câu nói này cho thấy rằng tiền bạc có thể giúp chúng ta tiếp cận với nguồn thông tin, nhưng nó không thể giúp chúng ta hiểu được thông tin đó.

 1. “Tiền bạc có thể mua được sự ngưỡng mộ, nhưng nó không thể mua được sự tôn trọng.” – John D. Rockefeller

Câu nói này cho thấy rằng tiền bạc có thể giúp chúng ta được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng nó không thể giúp chúng ta được tôn trọng.

 1. “Tiền bạc có thể mua được sự phục vụ, nhưng nó không thể mua được sự trung thành.” – Eleanor Roosevelt

Câu nói này cho thấy rằng tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được sự phục vụ của người khác, nhưng nó không thể mua được sự trung thành của họ.

 1. “Tiền bạc có thể mua được sự thoải mái, nhưng nó không thể mua được sự hạnh phúc.” – Aristotle

Câu nói này cho thấy rằng tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống thoải mái, nhưng nó không thể mua được hạnh phúc.

Những câu nói hay về tiền

Những câu nói hay về tiền của các vĩ nhân

 1. “Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn.” – Spike Milligan

 2. “Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc rõ là không biết đi shopping ở đâu.” – Bo Derek

 3. “Thời gian quý giá hơn tiền bạc. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng với thời gian thì không.” – Jim Rohn

 4. “Tiền bạc có thể mua được sự an toàn, thoải mái và tự do.” – George Bernard Shaw

 5. “Tiền bạc không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể mua được một chiếc giường rất thoải mái để khóc.” – George Bernard Shaw

 6. “Tiền bạc là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó không thể thay thế cho sự thông minh và đạo đức.” – Albert Einstein

 7. “Cách kiếm tiền là một nghệ thuật, cách tiêu tiền cũng là một nghệ thuật.” – Oscar Wilde

 8. “Tiền bạc không làm cho con người hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp họ hạnh phúc hơn.” – Charles Dickens

 9. “Tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích.” – Mahatma Gandhi

 10. “Tiền bạc có thể mua được sự thông tin, nhưng nó không thể mua được sự hiểu biết.” – Ralph Waldo Emerson

 11. “Tiền bạc có thể mua được sự ngưỡng mộ, nhưng nó không thể mua được sự tôn trọng.” – John D. Rockefeller

 12. “Tiền bạc có thể mua được sự phục vụ, nhưng nó không thể mua được sự trung thành.” – Eleanor Roosevelt

 13. “Tiền bạc có thể mua được sự thoải mái, nhưng nó không thể mua được sự hạnh phúc.” – Aristotle

 14. “Tiền bạc có thể mua được sự vui vẻ, nhưng nó không thể mua được niềm vui.” – Leo Tolstoy

 15. “Tiền bạc là một thứ cần thiết trong cuộc sống, nhưng nó không phải là thứ quan trọng nhất.” – Martin Luther King, Jr.

 16. “Tiền bạc không thể mua được sức khỏe, nhưng nó có thể mua được những phương pháp điều trị sức khỏe.” – Bill Gates

 17. “Tiền bạc không thể mua được thời gian, nhưng nó có thể mua được sự tự do về thời gian.” – Warren Buffett

 18. “Tiền bạc không thể mua được sự thông minh, nhưng nó có thể mua được sự giáo dục.” – Mark Zuckerberg

 19. “Tiền bạc không thể mua được sự nổi tiếng, nhưng nó có thể mua được sự chú ý.” – Kim Kardashian

 20. “Tiền bạc không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể mua được sự đồng hành.” – Hugh Hefner

 21. “Tiền bạc không thể mua được sự tự do, nhưng nó có thể mua được sự lựa chọn.” – Nelson Mandela

 22. “Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp bạn hạnh phúc hơn.” – Oprah Winfrey

 23. “Tiền bạc không phải là thước đo của thành công, nhưng nó có thể giúp bạn đạt được thành công dễ dàng hơn.” – Jay-Z

 24. “Tiền bạc không thể mua được tất cả, nhưng nó có thể mua được rất nhiều thứ.” – John F. Kennedy

Những câu nói hay về tiền

Những câu nói hay về tiền bằng Tiếng Anh

1. “Money can’t buy happiness, but it can buy you a yacht, which is pretty close.” – David Lee Roth

Ý nghĩa: Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được một chiếc du thuyền, điều đó khá giống.

2. “Money is like manure. It’s not worth anything unless you spread it around.” – John D. Rockefeller

Ý nghĩa: Tiền bạc giống như phân bón. Nó không đáng giá gì nếu bạn không rải nó xung quanh.

3. “Money is a terrible master but an excellent servant.” – P.T. Barnum

Ý nghĩa: Tiền bạc là một ông chủ tồi tệ nhưng là một người hầu tuyệt vời.

4. “Money is the root of all evil.” – The Bible

Ý nghĩa: Tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi.

5. “Money is the measure of a man’s success.” – Andrew Carnegie

Ý nghĩa: Tiền bạc là thước đo thành công của một người đàn ông.

6. “Money can’t buy love, but it can buy you a dog, and that’s pretty close.” – Charles M. Schulz

Ý nghĩa: Tiền bạc không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể mua cho bạn một con chó, và điều đó khá giống.

7. “Money is the most important thing in the world, and the only thing that matters.” – J.D. Salinger

Ý nghĩa: Tiền bạc là điều quan trọng nhất trên thế giới, và đó là điều duy nhất quan trọng.

8. “Money is the root of all good.” – George Bernard Shaw

Ý nghĩa: Tiền bạc là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp.

9. “Money is the key to happiness.” – Jackie Collins

Ý nghĩa: Tiền bạc là chìa khóa của hạnh phúc.

10. “Money can’t buy you happiness, but it can buy you a lot of things that make you happy.” – Unknown

Ý nghĩa: Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua cho bạn rất nhiều thứ khiến bạn hạnh phúc.

11. “The more money you have, the more problems you have.” – Unknown

Ý nghĩa: Càng có nhiều tiền, bạn càng gặp nhiều vấn đề.

12. “Money is like a sixth sense. You don’t really miss it until it’s gone.” – Oscar Wilde

Ý nghĩa: Tiền bạc giống như giác quan thứ sáu. Bạn thực sự không nhớ nó cho đến khi nó biến mất.

13. “Money is a good servant but a bad master.” – Francis Bacon

Ý nghĩa: Tiền bạc là một người hầu tốt nhưng là một ông chủ tồi.

14. “Money can’t buy you happiness, but it can buy you a really good therapist.” – Unknown

Ý nghĩa: Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua cho bạn một nhà trị liệu thực sự tốt.

15. “The best way to make money is to save it.” – Benjamin Franklin

Ý nghĩa: Cách tốt nhất để kiếm tiền là tiết kiệm nó.

16. “The best way to save money is to earn more.” – Unknown

Ý nghĩa: Cách tốt nhất để tiết kiệm tiền là kiếm được nhiều tiền hơn.

17. “The best way to spend money is to give it away.” – Mother Teresa

Ý nghĩa: Cách tốt nhất để tiêu tiền là cho đi.

18. “The best way to lose money is to spend it.” – Unknown

Ý nghĩa: Cách tốt nhất để mất tiền là tiêu nó.

19. “The best way to make money is to invest it.” – Warren Buffett

Ý nghĩa: Cách tốt nhất để kiếm tiền là đầu tư nó.

20. “The best way to make money is to start a business.” – Unknown

Ý nghĩa: Cách tốt nhất để kiếm tiền là bắt đầu kinh doanh.

21. “The best way to make money is to inherit it.” – Unknown

Ý nghĩa: Cách tốt nhất để kiếm tiền là thừa kế nó.

Xem thêm:

Dưới đây là một số câu nói khác

1. “Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn.” – Spike Milligan

Câu nói này khẳng định rằng tiền không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của con người. Tuy nhiên, tiền có thể giúp con người giải quyết những vấn đề vật chất, mang lại cho họ một cuộc sống ổn định và thoải mái hơn.

2. “Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc rõ là không biết đi shopping ở đâu.” – Bo Derek

Câu nói này mang tính chất hài hước, nhưng cũng phần nào phản ánh thực tế rằng tiền có thể mua được nhiều thứ, bao gồm cả những thứ có thể mang lại hạnh phúc cho con người.

3. “Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.” – Khuyết danh

Câu nói này chỉ ra một nghịch lý của cuộc sống hiện đại. Con người dành nhiều thời gian và sức lực để kiếm tiền, nhưng lại không biết cách sử dụng tiền một cách hợp lý. Kết quả là họ thường mua những thứ không cần thiết, khiến cho cuộc sống trở nên bận rộn và mệt mỏi hơn.

4. “Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền.” – Ngạn ngữ Đức

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Tiết kiệm giúp con người có một khoản dự phòng tài chính, phòng khi gặp khó khăn. Nó cũng giúp con người đạt được mục tiêu tài chính của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

5. “Người giàu nhất là người tiết kiệm. Người nghèo nhất là người hà tiện.” – Chamfort

Câu nói này phân biệt giữa tiết kiệm và hà tiện. Tiết kiệm là việc sử dụng tiền một cách hợp lý, tránh lãng phí. Còn hà tiện là việc quá tiết kiệm, dẫn đến việc không dám chi tiêu cho những nhu cầu cần thiết.

6. “Có quá nhiều người chi tiền họ kiếm được để mua những thứ họ không muốn chỉ để gây ấn tượng với người họ không thích.” – Will Rogers

Câu nói này chỉ ra một hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhiều người tiêu tiền một cách mù quáng, chỉ để chạy theo xu hướng và gây ấn tượng với người khác. Điều này dẫn đến việc họ chi tiêu quá mức, dẫn đến nợ nần và khó khăn về tài chính.

7. “Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít.” – Benjamin Franklin

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng tiền bạc. Khi chúng ta phải vay tiền, chúng ta mới hiểu được giá trị của việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền.

8. “Ăn cơm cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.” – Tục ngữ Việt Nam

Câu tục ngữ này chỉ ra một sự thật mỉa mai trong cuộc sống. Khi người ta nghèo khó, họ thường không có gì để lo lắng. Nhưng khi họ có tiền, họ lại phải lo lắng về nhiều thứ khác, như tiền bạc, công danh, tình yêu,…

9. “Cái làm cho bạn giàu có không phải là lương bổng, mà đó là thói quen tiêu pha của bạn.” – Charles A.Jaffe

Câu nói này cho thấy rằng, để trở nên giàu có, điều quan trọng không chỉ là kiếm được nhiều tiền, mà còn là biết cách sử dụng tiền một cách hợp lý.

10. “Đồng tiền tiết kiệm là đồng tiền kiếm được.” – Ben Franklin

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Tiết kiệm giúp chúng ta có một khoản tiền để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc để đầu tư, tạo ra giá trị cho bản thân.

Trên đây là một số câu nói hay về tiền mà bạn nên đọc và suy ngẫm. Hy vọng những câu nói này. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.