Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân là những câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng những thông điệp ý nghĩa và sâu sắc về giá trị của bản thân. Những câu nói này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân, trân trọng những giá trị của bản thân và sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Dưới đây là một số câu nói Tiếng Anh hay về bản thân mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân

Yêu bản thân

 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown
 • The best way to love yourself is to accept yourself completely. – Louise Hay
 • You are enough just as you are. – Unknown
 • You are the only person who can limit your greatness. – Oprah Winfrey
 • The most important relationship you will ever have is the one you have with yourself. – Unknown
 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown

Hãy yêu bản thân mình một cách vô điều kiện, giống như cách bạn yêu những người thân thiết nhất của bạn mặc dù họ có khuyết điểm.

 • The best way to love yourself is to accept yourself completely. – Louise Hay

Cách tốt nhất để yêu bản thân là chấp nhận bản thân hoàn toàn.

 • You are enough just as you are. – Unknown

Bạn đủ đầy nhất khi được là chính mình.

 • You are the only person who can limit your greatness. – Oprah Winfrey

Bạn là người duy nhất có thể giới hạn sự vĩ đại của chính mình.

 • The most important relationship you will ever have is the one you have with yourself. – Unknown

Mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn sẽ từng có là mối quan hệ bạn có với chính mình.

Tự tin

 • Believe in yourself, even when no one else does. – Joel Brown
 • The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs
 • The best way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln
 • The only person who can stop you from achieving your dreams is you. – Unknown
 • The only thing that stands between you and your dreams is the will to try and the belief that it is actually possible. – Joel Brown
 • Believe in yourself, even when no one else does. – Joel Brown

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs

Cách duy nhất để làm những điều tuyệt vời là yêu những gì bạn làm.

 • The best way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

 • The only person who can stop you from achieving your dreams is you. – Unknown

Người duy nhất có thể ngăn bạn đạt được ước mơ của mình là bạn.

 • The only thing that stands between you and your dreams is the will to try and the belief that it is actually possible. – Joel Brown

Điều duy nhất đứng giữa bạn và ước mơ của bạn là ý chí cố gắng và niềm tin rằng nó thực sự có thể.

Sự thay đổi

 • The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance. – Alan Watts
 • The only way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln
 • The only thing that is constant is change. – Heraclitus
 • The only thing that is impossible is something you don’t try. – Audrey Hepburn
 • The only thing that is impossible is something you don’t believe in. – Unknown
 • The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance. – Alan Watts

Cách duy nhất để hiểu được sự thay đổi là lao vào nó, di chuyển cùng nó và tham gia vào điệu nhảy.

 • The only way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

 • The only thing that is constant is change. – Heraclitus

Điều duy nhất không đổi là thay đổi.

 • The only thing that is impossible is something you don’t try. – Audrey Hepburn

Điều duy nhất là không thể là thứ bạn không thử.

 • The only thing that is impossible is something you don’t believe in. – Unknown

Điều duy nhất là không thể là thứ bạn không tin.

Sự trưởng thành

 • The only way to truly know yourself is to face yourself. – Unknown
 • The only way to grow is to leave your comfort zone. – Unknown
 • The only way to learn is to do. – Unknown
 • The only way to achieve your goals is to never give up. – Unknown
 • The only way to be happy is to be yourself. – Unknown
 • The only way to truly know yourself is to face yourself. – Unknown

Cách duy nhất để thực sự hiểu bản thân là đối mặt với bản thân.

 • The only way to grow is to leave your comfort zone. – Unknown

Cách duy nhất để phát triển là rời khỏi vùng an toàn của bạn.

 • The only way to learn is to do. – Unknown

Cách duy nhất để học hỏi là hành động.

 • The only way to achieve your goals is to never give up. – Unknown

Cách duy nhất để đạt được mục tiêu của bạn là không bao giờ bỏ cuộc.

 • The only way to be happy is to be yourself. – Unknown

Cách duy nhất để hạnh phúc là là chính mình.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về bản thân được nhiều người yêu thích

 • “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson

Dịch nghĩa: “Người duy nhất bạn được định mệnh trở thành là người bạn quyết định trở thành.”

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự quyết định bản thân. Chúng ta không phải là sản phẩm của hoàn cảnh mà là những người có quyền tự lựa chọn cách sống và cách thể hiện bản thân. Hãy sống một cuộc đời mà bạn muốn sống và trở thành người bạn muốn trở thành.

 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela

Dịch nghĩa: “Chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ thất bại, mà là đứng dậy sau mỗi lần thất bại.”

Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách đứng dậy sau mỗi lần thất bại và tiếp tục cố gắng.

 • “You are enough just as you are.”

Dịch nghĩa: “Bạn đủ đầy nhất khi được là chính mình.”

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự yêu thương và trân trọng bản thân. Đừng cố gắng trở thành một người khác để làm hài lòng người khác. Hãy học cách yêu thương và trân trọng bản thân theo cách bạn vốn có.

 • “Believe in yourself, and the world will believe in you too.” – Eleanor Roosevelt

Dịch nghĩa: “Hãy tin tưởng vào bản thân, và thế giới sẽ tin tưởng bạn.”

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin. Khi bạn tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ có động lực để theo đuổi ước mơ và thành công.

 • “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln

Dịch nghĩa: “Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.”

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động. Đừng chỉ ngồi chờ đợi tương lai, hãy chủ động tạo ra tương lai cho chính mình.

 • “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

Dịch nghĩa: “Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc mình làm.”

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi đam mê. Khi bạn yêu thích công việc mình làm, bạn sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ và đạt được thành công.

 • “Time is precious, so don’t waste it living someone else’s life.” – Steve Jobs

Dịch nghĩa: “Thời gian là quý giá, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”

Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là ngắn ngủi, vì vậy hãy sống một cuộc đời mà bạn muốn sống. Đừng lãng phí thời gian để sống theo kỳ vọng của người khác.

 • “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

Dịch nghĩa: “Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.”

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi ước mơ. Khi bạn tin tưởng vào ước mơ của mình, bạn sẽ có động lực để biến ước mơ thành hiện thực.

 • “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” – Wayne Gretzky

Dịch nghĩa: “Người duy nhất bạn nên cố gắng trở thành tốt hơn là chính bản thân bạn của ngày hôm qua.”

Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không nên so sánh bản thân với người khác. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc cải thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân có thể giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về bản thân và sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.