STT về phụ nữ hiện đại là những dòng trạng thái, status, caption trên mạng xã hội nói về phụ nữ trong thời đại hiện nay. Những stt này thường đề cập đến những phẩm chất, giá trị của người phụ nữ hiện đại, cũng như những suy nghĩ, cảm nhận của người viết về họ. Dưới đây là một số STT mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

stt về phụ nữ hiện đại

STT về phụ nữ hiện đại

 1. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể tự chủ về cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào người khác.
 2. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể tự lo cho bản thân và gia đình, không cần dựa dẫm vào đàn ông.
 3. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, không ngại khó khăn, thử thách.
 4. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể sống trọn vẹn với bản thân, không gò bó theo khuôn mẫu của xã hội.
 5. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể yêu thương và trân trọng bản thân, không để người khác tổn thương.
 6. Vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tâm hồn, trí tuệ và bản lĩnh.
 7. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự tin.
 8. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ biết yêu thương bản thân và trân trọng giá trị của mình.
 9. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể làm chủ cuộc đời của mình và tạo dựng hạnh phúc cho chính mình.
 10. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
 11. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ tự do, tự chủ và hạnh phúc.
 12. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ biết yêu thương và sống trọn vẹn với bản thân.
 13. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ mang đến những điều tốt đẹp cho thế giới.
 14. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ tự chủ về cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào người khác.
 15. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể tự lo cho bản thân và gia đình, không cần dựa dẫm vào đàn ông.
 16. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, không ngại khó khăn, thử thách.
 17. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể sống trọn vẹn với bản thân, không gò bó theo khuôn mẫu của xã hội.
 18. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể yêu thương và trân trọng bản thân, không để người khác tổn thương.
 19. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ tự do, tự chủ và hạnh phúc.
 20. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ biết yêu thương và sống trọn vẹn với bản thân.
 21. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ mang đến những điều tốt đẹp cho thế giới.

stt về phụ nữ hiện đại

STT về phụ nữ hiện đại của các vĩ nhân

 1. “Phụ nữ là một nửa của thế giới.” – Albert Einstein

2. “Phụ nữ là những người sáng tạo và đổi mới nhất trên thế giới.” – Steve Jobs

3. “Phụ nữ là những người mạnh mẽ và kiên cường nhất trên thế giới.” – Nelson Mandela

4. “Phụ nữ là những người yêu thương và quan tâm nhất trên thế giới.” – Mother Teresa

5. “Phụ nữ là những người truyền cảm hứng nhất trên thế giới.” – Martin Luther King Jr.

6. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ không ngại theo đuổi ước mơ của mình.” – Hillary Clinton

7. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ biết yêu thương và trân trọng bản thân.” – Michelle Obama

8. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang thay đổi thế giới.” – Malala Yousafzai

9. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang truyền cảm hứng cho thế giới.” – Emma Watson

10. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang làm nên lịch sử.” – Oprah Winfrey

11. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ không ngừng học hỏi và phát triển.” – Marie Curie

12. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ không ngừng đấu tranh cho bình đẳng.” – Rosa Parks

13. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.” – Jane Austen

14. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang tạo ra một tương lai tươi sáng hơn.” – Frida Kahlo

15. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang làm nên những điều phi thường.” – Audrey Hepburn

16. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang phá bỏ những rào cản.” – Marie Curie

17. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang thay đổi định kiến.” – Rosa Parks

18. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai.” – Jane Austen

19. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang làm nên lịch sử.” – Frida Kahlo

20. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ đang tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.” – Audrey Hepburn

21. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ có thể làm tất cả mọi thứ.” – Marie Curie

22. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ không ngại thử thách.” – Rosa Parks

23. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ luôn tin tưởng vào bản thân.” – Jane Austen

24. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ luôn vươn lên.” – Frida Kahlo

25. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ luôn tỏa sáng.” – Audrey Hepburn

26. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ không ngừng nỗ lực.” – Marie Curie

27. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ luôn yêu thương bản thân.” – Rosa Parks

28. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ luôn truyền cảm hứng.” – Jane Austen

29. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ luôn làm nên những điều phi thường.” – Frida Kahlo

30. “Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ luôn làm nên lịch sử.” – Audrey Hepburn

stt về phụ nữ hiện đại

STT về phụ nữ hiện đại bằng Tiếng Anh

1. “A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform.” – Diane Mariechild

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là một vòng tròn hoàn hảo. Trong cô ấy là sức mạnh để tạo ra, nuôi dưỡng và biến đổi.”

2. “A woman is the fire that lights the world.” – Lailah Gifty Akita

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là ngọn lửa thắp sáng thế giới.”

3. “A woman is the source of life.” – Maya Angelou

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là nguồn sống.”

4. “A woman is a mystery, an enigma, a creature of wonder.” – Isabel Allende

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là một bí ẩn, một mê cung, một sinh vật kỳ diệu.”

5. “A woman is a force of nature.” – Oprah Winfrey

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là một sức mạnh của tự nhiên.”

6. “A modern woman is not afraid to be herself.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại không sợ là chính mình.”

7. “A modern woman is independent and confident.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại là người độc lập và tự tin.”

8. “A modern woman is strong and resilient.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại là người mạnh mẽ và kiên cường.”

9. “A modern woman is a leader and a role model.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại là người lãnh đạo và là tấm gương.”

10. “A modern woman is an inspiration to others.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại là nguồn cảm hứng cho những người khác.”

11. “A modern woman is free, independent, and happy.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại là người tự do, độc lập và hạnh phúc.”

12. “A modern woman is beautiful, inside and out.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại là người đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.”

13. “A modern woman is making the world a better place.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại đang làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”

14. “A modern woman in business is successful, ambitious, and driven.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại trong kinh doanh là người thành công, tham vọng và cầu tiến.”

15. “A modern woman in science is intelligent, talented, and groundbreaking.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại trong khoa học là người thông minh, tài năng và tiên phong.”

16. “A modern woman in the arts is creative, expressive, and inspiring.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại trong nghệ thuật là người sáng tạo, biểu cảm và truyền cảm hứng.”

17. “A modern woman in sports is strong, athletic, and competitive.”

Dịch nghĩa: “Phụ nữ hiện đại trong thể thao là người mạnh mẽ, thể thao và cạnh tranh.”

18. “A woman is the equal of man, but not the same as man.” – Eleanor Roosevelt

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là bình đẳng với nam giới, nhưng không giống như nam giới.”

19. “A woman’s place is in the world, making it a better place.” – Madeleine Albright

Dịch nghĩa: “Chỗ của phụ nữ là ở thế giới, làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.”

20. “A woman is the future of the world.” – Malala Yousafzai

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là tương lai của thế giới.”

21. “A woman is a work of art.” – Pablo Picasso

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là một tác phẩm nghệ thuật.”

22. “A woman is a mystery, a miracle, and a gift.” – Mother Teresa

Dịch nghĩa: “Phụ nữ là một bí ẩn, một phép màu và một món quà.”

stt về phụ nữ hiện đại

Những phẩm chất, giá trị của phụ nữ hiện đại

Phụ nữ hiện đại là những người phụ nữ có tri thức, năng lực, tự chủ và độc lập. Họ không còn chỉ đóng vai trò là người nội trợ, chăm lo cho gia đình mà còn tham gia nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, như học tập, công việc, nghệ thuật,…

Những stt về phụ nữ hiện đại thường đề cập đến những phẩm chất, giá trị này của họ. Ví dụ như:

 • Tự chủ, độc lập: “Phụ nữ hiện đại là phụ nữ tự chủ, độc lập, không dựa dẫm vào đàn ông.”
 • Tri thức, năng lực: “Phụ nữ hiện đại là phụ nữ tri thức, năng lực, có thể tự lập và thành công trong cuộc sống.”
 • Dịu dàng, nữ tính: “Phụ nữ hiện đại vẫn giữ được sự dịu dàng, nữ tính vốn có của mình.”

Suy nghĩ, cảm nhận của người viết về phụ nữ hiện đại

Bên cạnh những phẩm chất, giá trị của phụ nữ hiện đại, những stt này cũng thể hiện suy nghĩ, cảm nhận của người viết về họ. Người viết có thể ngưỡng mộ, khâm phục, yêu thương, hoặc cũng có thể phê phán, lên án những người phụ nữ hiện đại.

Ví dụ như:

 • Ngợi ca phụ nữ hiện đại: “Phụ nữ hiện đại là những đóa hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát trong cuộc đời.”
 • Phê phán phụ nữ hiện đại: “Phụ nữ hiện đại có thể mạnh mẽ, độc lập, nhưng không nên đánh mất đi sự dịu dàng, nữ tính vốn có.”

Ý nghĩa của stt về phụ nữ hiện đại

Những stt về phụ nữ hiện đại có ý nghĩa to lớn trong việc định hình hình ảnh của người phụ nữ trong xã hội. Chúng giúp nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò, giá trị của phụ nữ, từ đó góp phần tạo ra một xã hội bình đẳng, tôn trọng phụ nữ.

stt về phụ nữ hiện đại

Dưới đây là một số stt về phụ nữ hiện đại hay và ý nghĩa

 • “Phụ nữ hiện đại là phụ nữ tự chủ, độc lập, không dựa dẫm vào đàn ông. Họ có thể tự kiếm tiền, tự lo cho bản thân và gia đình. Họ cũng có thể tham gia nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, thể hiện tài năng và trí tuệ của mình.”
 • “Phụ nữ hiện đại là phụ nữ tri thức, năng lực. Họ không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Họ cũng không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách để vươn lên trong cuộc sống.”
 • “Phụ nữ hiện đại vẫn giữ được sự dịu dàng, nữ tính vốn có của mình. Họ biết yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân để luôn rạng rỡ, xinh đẹp.”
 • “Phụ nữ hiện đại là những đóa hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát trong cuộc đời. Họ là nguồn động lực, là niềm cảm hứng cho mọi người.”
 • “Phụ nữ hiện đại không chỉ là người vợ, người mẹ, mà còn là người bạn, người đồng nghiệp, người lãnh đạo tài ba. Họ là những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, nữ tính.”

Những stt này không chỉ là lời ngợi ca, tôn vinh phụ nữ hiện đại, mà còn là lời nhắc nhở mọi người hãy trân trọng, yêu thương phụ nữ. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.