STT về tiền và cuộc sống là những dòng trạng thái, status bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của người viết về tiền bạc và cuộc sống. Những stt này thường mang tính chất triết lý, chiêm nghiệm, hoặc đơn giản là thể hiện cảm xúc của người viết về vấn đề tiền bạc và cuộc sống. Dưới đây là một số Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

stt về tiền và cuộc sống

STT về tiền và cuộc sống

 1. Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì mọi thứ thật khó khăn.

 2. Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được rất nhiều thứ khiến bạn hạnh phúc.

 3. Tiền có thể mua được sự an toàn, nhưng nó không thể mua được sự bình yên.

 4. Tiền có thể mua được sự tiện nghi, nhưng nó không thể mua được sự thoải mái.

 5. Tiền có thể mua được sự vui vẻ, nhưng nó không thể mua được sự thỏa mãn.

 6. Tiền có thể mua được sự thành công, nhưng nó không thể mua được sự hạnh phúc trọn vẹn.

 7. Tiền là phương tiện, không phải mục đích.

 8. Tiền chỉ là một phần của cuộc sống, đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn.

 9. Tiền không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể giúp bạn tìm thấy tình yêu.

 10. Tiền không thể mua được thời gian, nhưng nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.

 11. Tiền không thể mua được sức khỏe, nhưng nó có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe.

 12. Tiền không thể mua được trí tuệ, nhưng nó có thể giúp bạn tiếp cận với tri thức.

 13. Tiền không thể mua được sự khôn ngoan, nhưng nó có thể giúp bạn học hỏi từ những người khôn ngoan.

 14. Tiền không thể mua được sự tự do, nhưng nó có thể giúp bạn có được nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.

 15. Tiền không thể mua được sự bình yên, nhưng nó có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng.

 16. Tiền không thể mua được sự tôn trọng, nhưng nó có thể giúp bạn được người khác tôn trọng.

 17. Tiền không thể mua được sự hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp bạn có một cuộc sống thoải mái hơn.

 18. Tiền không thể mua được sự thành công, nhưng nó có thể giúp bạn đạt được thành công nhanh hơn.

 19. Tiền không thể mua được sự may mắn, nhưng nó có thể giúp bạn tăng cơ hội gặp may mắn.

 20. Tiền không thể mua được mọi thứ, nhưng nó có thể giúp bạn mua được rất nhiều thứ.

 21. Tiền chỉ là một công cụ, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.

 22. Đừng quá coi trọng tiền bạc, nó sẽ khiến bạn trở nên tham lam và ích kỷ.

 23. Đừng quá coi thường tiền bạc, nó sẽ khiến bạn trở nên nghèo khó và bất hạnh.

 24. Hãy kiếm tiền một cách chân chính, đừng kiếm tiền bằng những cách bất chính.

 25. Hãy sử dụng tiền bạc một cách hợp lý, đừng tiêu tiền một cách hoang phí.

 26. Hãy giúp đỡ người khác bằng tiền bạc, đừng chỉ biết giữ tiền cho riêng mình.

 27. Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn đã cho đi.

 28. Hãy sống một cuộc sống giản dị, đừng quá cầu kỳ trong chi tiêu.

 29. Hãy tiết kiệm tiền bạc cho tương lai, đừng tiêu tiền hết vào hiện tại.

 30. Hãy đầu tư tiền bạc một cách khôn ngoan, đừng để tiền bạc chỉ nằm im một chỗ.

 31. Tiền bạc có thể mang lại cho bạn nhiều thứ, nhưng nó cũng có thể lấy đi của bạn nhiều thứ.

 32. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên giàu có, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên nghèo khó.

 33. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên bất hạnh.

 34. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên thành công, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên thất bại.

 35. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên khôn ngoan, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên ngu ngốc.

 36. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên yếu đuối.

 37. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên tự do, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên nô lệ.

 38. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên tốt đẹp, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên xấu xa.

 39. Tiền bạc có thể khiến bạn trở nên hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể khiến bạn trở nên bất hạnh.

 40. Tiền bạc có thể mang lại cho bạn rất nhiều thứ, nhưng nó không thể mang lại cho bạn tất cả mọi thứ.

stt về tiền và cuộc sống

STT về tiền và cuộc sống của các vĩ nhân

 • “Tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích.” – Albert Einstein
 • “Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được rất nhiều thứ khiến bạn hạnh phúc.” – Oscar Wilde
 • “Tiền có thể mua được sự an toàn, nhưng nó không thể mua được sự bình yên.” – John D. Rockefeller
 • “Tiền có thể mua được sự tiện nghi, nhưng nó không thể mua được sự thoải mái.” – Mark Twain
 • “Tiền có thể mua được sự vui vẻ, nhưng nó không thể mua được sự thỏa mãn.” – Aristotle
 • “Tiền có thể mua được sự thành công, nhưng nó không thể mua được sự hạnh phúc trọn vẹn.” – Oprah Winfrey
 • “Tiền là một công cụ, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.” – Benjamin Franklin
 • “Đừng quá coi trọng tiền bạc, nó sẽ khiến bạn trở nên tham lam và ích kỷ.” – Marcus Aurelius
 • “Đừng quá coi thường tiền bạc, nó sẽ khiến bạn trở nên nghèo khó và bất hạnh.” – Lao Tzu
 • “Hãy kiếm tiền một cách chân chính, đừng kiếm tiền bằng những cách bất chính.” – Mahatma Gandhi
 • “Hãy sử dụng tiền bạc một cách hợp lý, đừng tiêu tiền một cách hoang phí.” – Confucius
 • “Hãy giúp đỡ người khác bằng tiền bạc, đừng chỉ biết giữ tiền cho riêng mình.” – Mother Teresa
 • “Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn đã cho đi.” – Paulo Coelho
 • “Hãy sống một cuộc sống giản dị, đừng quá cầu kỳ trong chi tiêu.” – Socrates
 • “Hãy tiết kiệm tiền bạc cho tương lai, đừng tiêu tiền hết vào hiện tại.” – Warren Buffett
 • “Hãy đầu tư tiền bạc một cách khôn ngoan, đừng để tiền bạc chỉ nằm im một chỗ.” – Benjamin Graham
 • “Tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích.” – Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • “Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp bạn có một cuộc sống thoải mái hơn.” – Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 • “Hãy kiếm tiền một cách chân chính, đừng kiếm tiền bằng những cách bất chính.” – Bác sĩ Tôn Thất Tùng
 • “Hãy sử dụng tiền bạc một cách hợp lý, đừng tiêu tiền một cách hoang phí.” – Nhà giáo Phạm Văn Đồng
 • “Hãy giúp đỡ người khác bằng tiền bạc, đừng chỉ biết giữ tiền cho riêng mình.” – Nhà thơ Tố Hữu
 • “Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn đã cho đi.” – Nhà văn Nguyễn Minh Châu
 • “Hãy sống một cuộc sống giản dị, đừng quá cầu kỳ trong chi tiêu.” – Nhà thơ Xuân Diệu
 • “Hãy tiết kiệm tiền bạc cho tương lai, đừng tiêu tiền hết vào hiện tại.” – Nhà kinh tế học Trần Đại Nghĩa
 • “Hãy đầu tư tiền bạc một cách khôn ngoan, đừng để tiền bạc chỉ nằm im một chỗ.” – Nhà khoa học Nguyễn Văn Huyên

stt về tiền và cuộc sống

STT về tiền và cuộc sống bằng Tiếng Anh

 • “Money can’t buy happiness, but it can buy you a wave runner. Have you ever seen someone frown on a wave runner?” – Zach Galifianakis

Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua cho bạn một chiếc thuyền lướt sóng. Bạn đã bao giờ thấy ai đó chau mày trên một chiếc thuyền lướt sóng chưa?

 • “The only difference between a rich man and a poor man is how they manage their money.” – Tony Robbins

Sự khác biệt duy nhất giữa người giàu và người nghèo là cách họ quản lý tiền bạc của mình.

 • “Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace your driver.” – Ayn Rand

Tiền chỉ là một công cụ. Nó sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn, nhưng nó sẽ không thay thế người lái của bạn.

 • “Money is not the most important thing in life, but it’s right up there with oxygen.” – Zig Ziglar

Tiền không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng nó nằm ngay bên cạnh oxy.

 • “Money is the most important thing in life, after oxygen.” – John D. Rockefeller

Tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, sau oxy.

 • “Money is the root of all evil.” – The Bible

Tiền là gốc rễ của mọi tội ác.

 • “Money is the answer to all my problems.” – Homer Simpson

Tiền là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của tôi.

 • “Money can’t buy love, but it can buy a lot of imitation.” – George Bernard Shaw

Tiền không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể mua được rất nhiều thứ giống như tình yêu.

 • “Money can’t buy happiness, but it can buy you a lot of things that make you happy.” – Unknown

Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được rất nhiều thứ khiến bạn hạnh phúc.

stt về tiền và cuộc sống

Tiền bạc là một phần quan trọng của cuộc sống

Tiền bạc là một trong những yếu tố quan trọng của cuộc sống, giúp con người đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của bản thân. Tiền bạc có thể giúp chúng ta mua sắm những vật dụng cần thiết, chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, nhà ở, y tế, giáo dục,… Ngoài ra, tiền bạc cũng có thể giúp chúng ta thực hiện những ước mơ, đam mê của bản thân, khám phá thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ.

Tiền bạc không phải là tất cả

Mặc dù tiền bạc là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng nó không phải là tất cả. Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà tiền bạc không thể mua được, chẳng hạn như tình yêu, hạnh phúc, sức khỏe,… Những thứ này mới thực sự là những giá trị cốt lõi của cuộc sống.

Xem thêm:

STT về tiền và cuộc sống thường mang những nội dung sau

 • Suy nghĩ, quan điểm về tiền bạc và cuộc sống: Những stt này thường thể hiện cách nhìn nhận của người viết về tiền bạc, tầm quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống, cách sử dụng tiền bạc một cách hợp lý,…
 • Cảm xúc của người viết về tiền bạc và cuộc sống: Những stt này thường thể hiện sự hài lòng, hạnh phúc, hay lo lắng, bất an về tiền bạc.
 • Thông điệp, lời khuyên về tiền bạc và cuộc sống: Những stt này thường mang tính chất động viên, truyền cảm hứng, hoặc cảnh báo, răn đe về tiền bạc.

Dưới đây là một số stt về tiền và cuộc sống hay và ý nghĩa

 • “Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng không có tiền bạc thì chẳng có gì cả.” – Oscar Wilde
 • “Tiền bạc là một phương tiện, không phải là mục đích.” – Benjamin Franklin
 • “Hãy sử dụng tiền bạc của bạn để mua những thứ bạn không thể mua được bằng tiền.” – Warren Buffett
 • “Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp bạn tìm thấy nó.” – George Bernard Shaw
 • “Cuộc sống không phải là tất cả về tiền bạc, nhưng thiếu tiền bạc thì cuộc sống sẽ rất khó khăn.” – Mark Twain

Những stt về tiền và cuộc sống có thể giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về tiền bạc, từ đó có cách sử dụng tiền bạc một cách hợp lý và có ý nghĩa hơn. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.