STT về tình bạn tri kỷ là những câu nói, status thể hiện tình cảm bạn bè chân thành, gắn bó, vượt qua mọi thử thách. Tình bạn tri kỷ là một tình cảm vô cùng quý giá, không chỉ là những người bạn cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn mà còn là những người luôn ở bên cạnh, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Dưới đây là một số STT về tình bạn tri kỉ mà Sttngan.com sẽ chia sẻ cho bạn.

stt về tình bạn tri kỷ

STT về tình bạn tri kỷ

 1. Tình bạn là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng.
 2. Người bạn tốt là người biết lắng nghe, thấu hiểu và luôn ở bên cạnh ta trong lúc khó khăn.
 3. Tình bạn tri kỷ là tình bạn chân thành, không vụ lợi, luôn tin tưởng và yêu thương nhau.
 4. Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà mỗi người đều cần có trong cuộc đời.
 5. Tình bạn là liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
 6. Tình bạn là thứ có thể giúp ta thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
 7. Tình bạn là thứ có thể giúp ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.
 8. Tình bạn là thứ có thể giúp ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
 9. Tình bạn là thứ có thể giúp ta học hỏi và trưởng thành hơn.
 10. Tình bạn là thứ có thể giúp ta cảm thấy được yêu thương và trân trọng.
 11. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể chia sẻ mọi thứ với nhau, từ những niềm vui, nỗi buồn, những bí mật thầm kín nhất.
 12. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể tin tưởng nhau tuyệt đối, không cần phải nghi ngờ hay dè chừng.
 13. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.
 14. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
 15. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
 16. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau cười và cùng nhau khóc.
 17. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau trưởng thành và thay đổi.
 18. Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống.
 19. Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm quý giá mà mỗi người đều cần trân trọng.
 20. Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm không thể mua được bằng tiền bạc hay vật chất.
 21. Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm có thể vượt qua mọi khoảng cách, thời gian.
 22. Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm có thể mang lại cho ta niềm vui, hạnh phúc và động lực trong cuộc sống.
 23. Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm sẽ luôn ở bên ta, dù ta có đi đâu hay làm gì.
 24. Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm sẽ luôn mang lại cho ta cảm giác bình yên và hạnh phúc.
 25. Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm sẽ luôn khiến ta cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng.
 26. Bạn là người mà ta có thể chia sẻ mọi thứ, từ những niềm vui, nỗi buồn, những bí mật thầm kín nhất.
 27. Bạn là người mà ta có thể tin tưởng tuyệt đối, không cần phải nghi ngờ hay dè chừng.
 28. Bạn là người mà ta có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.
 29. Bạn là người mà ta có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
 30. Bạn là người mà ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
 31. Ta sẽ luôn trân trọng tình bạn của chúng ta, dù cho thời gian có trôi qua hay khoảng cách có xa xôi.
 32. Ta sẽ luôn ở bên cạnh bạn, dù cho bạn có ở đâu hay làm gì.
 33. Ta sẽ luôn yêu thương và trân trọng bạn, dù cho cuộc đời có thay đổi.
 34. Ta sẽ luôn là người bạn tốt nhất của bạn, mãi mãi và mãi mãi.
 35. Tình bạn của chúng ta là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà ta sẽ mãi mãi gìn giữ.

stt về tình bạn tri kỉ

STT về tình bạn tri kỉ của các vĩ nhân

 1. “Không có bạn bè thì cuộc sống thật cô đơn và tẻ nhạt.” – Albert Einstein

 2. “Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà mỗi người đều cần có trong cuộc đời.” – Aristotle

 3. “Tình bạn là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng.” – Plato

 4. “Người bạn tốt là người biết lắng nghe, thấu hiểu và luôn ở bên cạnh ta trong lúc khó khăn.” – Marcus Aurelius

 5. “Tình bạn tri kỷ là tình bạn chân thành, không vụ lợi, luôn tin tưởng và yêu thương nhau.” – Socrates

 6. “Tình bạn là liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.” – Nelson Mandela

 7. “Tình bạn là thứ có thể giúp ta thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn.” – Mahatma Gandhi

 8. “Tình bạn là thứ có thể giúp ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.” – Martin Luther King Jr.

 9. “Tình bạn là thứ có thể giúp ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.” – William Shakespeare

 10. “Tình bạn là thứ có thể giúp ta học hỏi và trưởng thành hơn.” – Leonardo da Vinci

 11. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể chia sẻ mọi thứ với nhau, từ những niềm vui, nỗi buồn, những bí mật thầm kín nhất.” – Winston Churchill

 12. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể tin tưởng nhau tuyệt đối, không cần phải nghi ngờ hay dè chừng.” – Abraham Lincoln

 13. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.” – Charles Dickens

 14. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.” – Helen Keller

 15. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.” – Nelson Mandela

 16. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau cười và cùng nhau khóc.” – Martin Luther King Jr.

 17. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau trưởng thành và thay đổi.” – Walt Disney

 18. “Tình bạn tri kỷ là khi ta có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống.” – Albert Einstein

 19. “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm quý giá mà mỗi người đều cần trân trọng.” – Leonardo da Vinci

 20. “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm không thể mua được bằng tiền bạc hay vật chất.” – Aristotle

 21. “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm có thể vượt qua mọi khoảng cách, thời gian.” – Socrates

 22. “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm có thể mang lại cho ta niềm vui, hạnh phúc và động lực trong cuộc sống.” – Plato

 23. “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm sẽ luôn ở bên ta, dù ta có đi đâu hay làm gì.” – William Shakespeare

 24. “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm sẽ luôn mang lại cho ta cảm giác bình yên và hạnh phúc.” – Nelson Mandela

 25. “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm sẽ luôn khiến ta cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng.” – Martin Luther King Jr.

 26. “Bạn là người mà ta có thể chia sẻ mọi thứ, từ những niềm vui, nỗi buồn, những bí mật thầm kín nhất.” – Abraham Lincoln

 27. “Bạn là người mà ta có thể tin tưởng tuyệt đối, không cần phải nghi ngờ hay dè chừng.” – Charles Dickens

 28. “Bạn là người mà ta có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.” – Helen Keller

 29. “Bạn là người mà ta có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.” – Nelson Mandela

 30. “Bạn là người mà ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.” – Leonardo da Vinci

 31. “Ta sẽ luôn trân trọng tình bạn của chúng ta, dù cho thời gian có trôi qua hay khoảng cách có xa xôi.” – Socrates

 32. “Ta sẽ luôn ở bên cạnh bạn, dù cho bạn có ở đâu hay làm gì.” – Plato

 33. “Ta sẽ luôn yêu thương và trân trọng bạn, dù cho cuộc đời có thay đổi.” – Aristotle

Xem thêm:

STT về tình bạn tri kỉ bằng Tiếng Anh

A true friend is someone who knows all about you and still loves you.

 • Nghĩa: Một người bạn tri kỉ là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu thương bạn.

2. Friendship is the golden thread that ties the heart of all the world.

 • Nghĩa: Tình bạn là sợi chỉ vàng gắn kết trái tim của tất cả mọi người trên thế giới.

3. A friend is someone who knows all your flaws and still loves you.

 • Nghĩa: Một người bạn là người biết tất cả khuyết điểm của bạn và vẫn yêu thương bạn.

4. Friends are the family you choose.

 • Nghĩa: Bạn bè là gia đình bạn chọn.

5. True friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it is lost.

 • Nghĩa: Tình bạn đích thực giống như sức khỏe tốt; giá trị của nó hiếm khi được biết đến cho đến khi nó bị mất.

6. The best friend is the one who brings out the best in you.

 • Nghĩa: Người bạn tốt nhất là người khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong bạn.

7. A friend is someone who knows all the songs you sing in your head and sings them back to you.

 • Nghĩa: Một người bạn là người biết tất cả những bài hát bạn hát trong đầu và hát lại cho bạn.

8. Friendship is the only cement that will ever hold the world together.

 • Nghĩa: Tình bạn là chất xi măng duy nhất sẽ mãi mãi gắn kết thế giới lại với nhau.

9. A friend is someone who loves you for what you are, not what you pretend to be.

 • Nghĩa: Một người bạn là người yêu bạn vì con người của bạn, không phải vì bạn giả vờ là ai.

10. A true friend is someone who loves you when you least deserve it.

 • Nghĩa: Một người bạn đích thực là người yêu bạn khi bạn ít xứng đáng nhất.

11. A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.

 • Nghĩa: Một người bạn tốt giống như cỏ bốn lá; khó tìm và may mắn có được.

12. A true friend is someone who will always be there for you, through good times and bad.

 • Nghĩa: Một người bạn đích thực là người sẽ luôn ở bên bạn, trong cả những lúc vui và buồn.

13. A friend is someone who knows all your secrets and still loves you.

 • Nghĩa: Một người bạn là người biết tất cả bí mật của bạn và vẫn yêu thương bạn.

14. A true friend is someone who is there for you when you need them, not just when they need you.

 • Nghĩa: Một người bạn đích thực là người ở bên bạn khi bạn cần họ, không chỉ khi họ cần bạn.

15. A friend is someone who makes you laugh even when you don’t feel like it.

 • Nghĩa: Một người bạn là người khiến bạn cười ngay cả khi bạn không cảm thấy như vậy.

16. A true friend is someone who always has your back, no matter what.

 • Nghĩa: Một người bạn đích thực là người luôn có bạn ở phía sau, bất kể điều gì.

17. A friend is someone who makes you feel like you can do anything.

 • Nghĩa: Một người bạn là người khiến bạn cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.

18. A true friend is someone who knows when to be there for you and when to give you space.

 • Nghĩa: Một người bạn đích thực là người biết khi nào nên ở bên bạn và khi nào nên cho bạn không gian.

19. A friend is someone who makes you feel like you belong.

 • Nghĩa: Một người bạn là người khiến bạn cảm thấy mình thuộc về.

20. A true friend is someone who is always there for you, no matter what life throws your way.

 • Nghĩa: Một người bạn đích thực là người luôn ở bên bạn, bất kể cuộc sống ném bạn đi đâu.

stt hay về tình bạn tri kỉ

Ý nghĩa của stt về tình bạn tri kỷ

Stt về tình bạn tri kỷ có ý nghĩa thể hiện tình cảm bạn bè chân thành, gắn bó, vượt qua mọi thử thách. Những stt này không chỉ giúp bạn bày tỏ tình cảm với những người bạn tri kỷ mà còn là cách để bạn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ này.

Những nội dung thường thấy trong stt về tình bạn tri kỷ

Những stt về tình bạn tri kỷ thường thể hiện những nội dung sau:

 • Thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết: Những stt này thường sử dụng những từ ngữ, hình ảnh thể hiện sự gắn bó, thân thiết giữa những người bạn. Ví dụ: “Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng, không thể thay thế”, “Tình bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người”, “Bạn bè là những người luôn ở bên cạnh ta, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn”,…
 • Thể hiện sự trân trọng, quý giá của tình bạn tri kỷ: Những stt này thường nhấn mạnh tầm quan trọng của tình bạn tri kỷ, đồng thời thể hiện sự trân trọng, quý giá của người bạn tri kỷ. Ví dụ: “Tình bạn tri kỷ là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng”, “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm không thể mua được bằng tiền”, “Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm đáng quý nhất mà ta cần trân trọng”,…
 • Thể hiện sự tin tưởng, thấu hiểu: Tình bạn tri kỷ là tình bạn dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Những stt này thường thể hiện mong muốn được chia sẻ, tâm sự với bạn bè, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, thấu hiểu mà bạn dành cho bạn bè. Ví dụ: “Tôi luôn tin tưởng bạn, dù bạn có làm gì đi nữa”, “Tôi biết tôi có thể chia sẻ mọi điều với bạn”, “Bạn là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự mọi điều”,…
 • Thể hiện sự gắn bó lâu dài: Tình bạn tri kỷ là tình bạn gắn bó lâu dài, vượt qua mọi thử thách. Những stt này thường thể hiện mong muốn được cùng bạn bè đi qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ví dụ: “Tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt”, “Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau”, “Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi khó khăn, thử thách”,…

Một số stt về tình bạn tri kỷ hay

 • Tình bạn là người biết rõ về bạn, nhưng vẫn yêu quý bạn.
 • Tình bạn chân thành là thứ tình cảm không thể mua được bằng tiền.
 • Tình bạn tri kỷ là thứ tình cảm quý giá nhất mà ta cần trân trọng.
 • Tình bạn là thứ tình cảm gắn bó, thân thiết, vượt qua mọi thử thách.
 • Tình bạn tri kỷ là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.

Cách viết stt về tình bạn tri kỷ

Để viết stt về tình bạn tri kỷ hay, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Lựa chọn ngôn từ, hình ảnh phù hợp: Những stt về tình bạn tri kỷ thường sử dụng những ngôn từ, hình ảnh thể hiện sự gắn bó, thân thiết, tin tưởng, thấu hiểu. Bạn cần lựa chọn những ngôn từ, hình ảnh phù hợp để thể hiện tình cảm của mình với bạn bè một cách trọn vẹn nhất.
 • Thể hiện cảm xúc chân thành: Stt về tình bạn tri kỷ cần thể hiện cảm xúc chân thành của bạn đối với bạn bè. Những stt chỉ mang tính sáo rỗng, không có cảm xúc sẽ không thể chạm đến trái tim của người đọc.
 • Thể hiện sự sáng tạo: Bạn có thể sử dụng những câu nói, status hay về tình bạn tri kỷ hoặc tự viết stt của mình. Nếu tự viết stt, bạn cần thể hiện sự sáng tạo để stt của mình trở nên độc đáo và ấn tượng.

Trên đây là những stt về tình bạn tri kỉ mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn. Hãy theo dõi Blogs STT để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!