Tình yêu là một trong những chủ đề được đề cập nhiều nhất trong văn học và nghệ thuật. Những trích dẫn sách hay về tình yêu thường mang đến cho người đọc những góc nhìn sâu sắc và mới mẻ về tình yêu, từ đó giúp họ thấu hiểu và trân trọng tình yêu hơn. Dưới đây là một số trích dẫn sách hay về tình yêu mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

trích dẫn sách hay về tình yêu

Những trích dẫn sách hay về tình yêu

 • “Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng nó cũng có thể là một điều nguy hiểm.” – “Cuốn sách nhỏ về tình yêu” của Paulo Coelho
 • “Tình yêu không phải là thứ bạn tìm thấy, mà là thứ bạn tạo ra.” – “Tiểu thuyết tình yêu” của Erich Fromm
 • “Tình yêu là một con đường hai chiều, không có lối tắt.” – “Chuyện tình của Romeo và Juliet” của William Shakespeare
 • “Tình yêu là một cuộc hành trình, không phải một đích đến.” – “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry
 • “Tình yêu là một sự lựa chọn, không phải một sự tình cờ.” – “Chuyện tình của Jane Austen” của Jane Austen
 • “Tình yêu là một món quà, hãy trân trọng nó.” – “Chúa tể những chiếc nhẫn” của J.R.R. Tolkien
 • “Tình yêu là một ngọn lửa, hãy giữ nó cháy sáng.” – “Nàng lọ lem” của Charles Perrault
 • “Tình yêu là một phép màu, hãy tin vào nó.” – “Nàng Bạch Tuyết” của Brothers Grimm
 • “Tình yêu là một cuộc phiêu lưu, hãy tận hưởng nó.” – “Alice ở xứ sở thần tiên” của Lewis Carroll
 • “Tình yêu là một điều kỳ diệu, hãy nắm bắt lấy nó.” – “Cuốn tiểu thuyết tình yêu” của Erich Fromm
  • “Tình yêu là một thứ kỳ diệu, nhưng nó cũng có thể là một điều nguy hiểm.” – “Cuốn sách nhỏ về tình yêu” của Paulo Coelho

  Trích dẫn này cho thấy rằng tình yêu có thể mang lại cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể khiến chúng ta bị tổn thương.

  • “Tình yêu không phải là thứ bạn tìm thấy, mà là thứ bạn tạo ra.” – “Tiểu thuyết tình yêu” của Erich Fromm

  Trích dẫn này nhấn mạnh rằng tình yêu là một quá trình sáng tạo, cần có sự nỗ lực và cống hiến của cả hai người.

  • “Tình yêu là một con đường hai chiều, không có lối tắt.” – “Chuyện tình của Romeo và Juliet” của William Shakespeare

  Trích dẫn này cho thấy rằng tình yêu là một mối quan hệ đòi hỏi sự cam kết và cởi mở từ cả hai phía.

  • “Tình yêu là một cuộc hành trình, không phải một đích đến.” – “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry

  Trích dẫn này cho thấy rằng tình yêu là một hành trình khám phá, chứ không phải một đích đến cố định.

  • “Tình yêu là một sự lựa chọn, không phải một sự tình cờ.” – “Chuyện tình của Jane Austen” của Jane Austen

  Trích dẫn này cho thấy rằng tình yêu không phải là thứ đến với chúng ta một cách tình cờ, mà là thứ chúng ta lựa chọn.

  • “Tình yêu là một món quà, hãy trân trọng nó.” – “Chúa tể những chiếc nhẫn” của J.R.R. Tolkien

  Trích dẫn này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu là một món quà quý giá, cần được trân trọng.

  • “Tình yêu là một ngọn lửa, hãy giữ nó cháy sáng.” – “Nàng lọ lem” của Charles Perrault

  Trích dẫn này nhấn mạnh rằng tình yêu cần được chăm sóc và vun đắp để luôn cháy sáng.

  • “Tình yêu là một phép màu, hãy tin vào nó.” – “Nàng Bạch Tuyết” của Brothers Grimm

  Trích dẫn này cho thấy rằng tình yêu là một phép màu, và chúng ta nên tin vào nó.

  • “Tình yêu là một cuộc phiêu lưu, hãy tận hưởng nó.” – “Alice ở xứ sở thần tiên” của Lewis Carroll

  Trích dẫn này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu là một cuộc phiêu lưu thú vị, hãy tận hưởng nó.

  • “Tình yêu là một điều kỳ diệu, hãy nắm bắt lấy nó.” – “Cuốn tiểu thuyết tình yêu” của Erich Fromm

  Trích dẫn này khuyến khích chúng ta nắm bắt lấy tình yêu, vì nó là một điều kỳ diệu.

trích dẫn sách hay về tình yêu

Trích dẫn hay về tình yêu bằng Tiếng Anh

 • “Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” – Martin Luther King, Jr.

Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.

 • “Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.” – 1 Corinthians 13:4-7

Tình yêu là nhẫn nại, yêu thương. Nó không ghen tị, không tự cao, không tự phụ. Nó không làm nhục người khác, không ích kỷ, không dễ nổi giận, không ghi nhớ những sai lầm. Tình yêu không vui mừng trong điều ác nhưng vui mừng với sự thật. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì.

 • “Love is the master key that opens the gates of happiness.” – Oliver Wendell Holmes, Sr.

Tình yêu là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa hạnh phúc.

 • “Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.” – Erich Fromm

Tình yêu là câu trả lời duy nhất hợp lý và thỏa đáng cho vấn đề tồn tại của con người.

 • “Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.” – Joan Crawford

Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm lò sưởi của bạn hay đốt cháy ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ biết được.

 • “Love is a many splendored thing.” – Oscar Hammerstein II

Tình yêu là một điều tuyệt vời.

 • “Love is a gift. It’s not something you earn or deserve. It’s something you are lucky to receive.” – Paulo Coelho

Tình yêu là một món quà. Nó không phải là thứ bạn kiếm được hay xứng đáng. Đó là thứ bạn may mắn nhận được.

 • “Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails.” – 1 Corinthians 13:4-8

Tình yêu là nhẫn nại, yêu thương. Nó không ghen tị, không tự cao, không tự phụ. Nó không làm nhục người khác, không ích kỷ, không dễ nổi giận, không ghi nhớ những sai lầm. Tình yêu không vui mừng trong điều ác nhưng vui mừng với sự thật. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì. Tình yêu không bao giờ thất bại.

 • “Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” – Martin Luther King, Jr.

Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.

 • “Love is the most important thing in the world.” – John Lennon

Tình yêu là điều quan trọng nhất trên thế giới.

 • “Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.” – Erich Fromm

Tình yêu là câu trả lời duy nhất hợp lý và thỏa đáng cho vấn đề tồn tại của con người.

 • “Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.” – 1 Corinthians 13:4-7

Tình yêu là nhẫn nại, yêu thương. Nó không ghen tị, không tự cao, không tự phụ. Nó không làm nhục người khác, không ích kỷ, không dễ nổi giận, không ghi nhớ những sai lầm. Tình yêu không vui mừng trong điều ác nhưng vui mừng với sự thật. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng.

 • “Love is not about finding the right person, but creating the right relationship.” – Joseph Campbell

Tình yêu không phải là tìm đúng người, mà là tạo ra mối quan hệ đúng đắn.

 • “Love is not always easy, but it’s always worth it.” – Nicholas Sparks

Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó luôn đáng giá.

 • “Love is the most powerful force in the universe.” – Paulo Coelho

Tình yêu là sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ.

 • “Love is the answer to all of our problems.” – Mahatma Gandhi

Tình yêu là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của chúng ta.

 • “Love is the only thing that can make the impossible possible.” – Audrey Hepburn

Tình yêu là thứ duy nhất có thể biến điều không thể thành có thể.

 • “Love is the fire that warms our hearts and the light that guides our way.” – Unknown

Tình yêu là ngọn lửa sưởi ấm trái tim chúng ta và ánh sáng dẫn lối cho chúng ta.

 • “Love is the best medicine.” – Unknown

Tình yêu là liều thuốc tốt nhất.

 • “Love is the only thing that can make us truly happy.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự hạnh phúc.

 • “Love is the only thing that can make us truly alive.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự sống.

 • “Love is the only thing that can make us truly free.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự tự do.

 • “Love is the only thing that can make us truly whole.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự toàn vẹn.

 • “Love is the only thing that can make us truly beautiful.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự xinh đẹp.

 • “Love is the only thing that can make us truly strong.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự mạnh mẽ.

 • “Love is the only thing that can make us truly wise.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự khôn ngoan.

 • “Love is the only thing that can make us truly kind.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự tử tế.

 • “Love is the only thing that can make us truly compassionate.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự trắc ẩn.

 • “Love is the only thing that can make us truly peaceful.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự bình yên.

 • “Love is the only thing that can make us truly happy.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự hạnh phúc.

 • “Love is the only thing that can make us truly alive.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự sống.

 • “Love is the only thing that can make us truly free.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự tự do.

 • “Love is the only thing that can make us truly whole.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự toàn vẹn.

 • “Love is the only thing that can make us truly beautiful.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự xinh đẹp.

 • “Love is the only thing that can make us truly strong.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự mạnh mẽ.

 • “Love is the only thing that can make us truly wise.” – Unknown

Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta thực sự khôn ngoan.

trích dẫn sách hay về tình yêu

Dưới đây là một số trích dẫn sách hay về tình yêu:

 • “Tình yêu không phải là sự thỏa hiệp, mà là sự tôn trọng.” (Muriel Barbery, “The Elegance of the Hedgehog”)

Trích dẫn này nhấn mạnh rằng tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người. Tình yêu không phải là việc một người phải nhượng bộ hoặc thay đổi bản thân để phù hợp với người kia. Tình yêu là sự chấp nhận và trân trọng những điểm khác biệt của nhau.

 • “Tình yêu là một sự lựa chọn, không phải một sự ép buộc.” (Paulo Coelho, “The Alchemist”)

Trích dẫn này cho thấy rằng tình yêu không phải là một thứ gì đó xảy ra một cách tình cờ. Tình yêu là một sự lựa chọn, một sự cam kết của hai người dành cho nhau.

 • “Tình yêu là một hành trình, không phải một đích đến.” (Osho, “The Book of Secrets”)

Trích dẫn này khẳng định rằng tình yêu là một quá trình, không phải là một kết quả. Tình yêu không phải là một thứ gì đó có thể đạt được một cách dễ dàng. Tình yêu là một hành trình đầy thử thách và gian nan, đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết của hai người.

 • “Tình yêu là một món quà, không phải một món nợ.” (Erich Fromm, “The Art of Loving”)

Trích dẫn này cho thấy rằng tình yêu là một món quà, không phải một món nợ. Tình yêu là thứ gì đó được trao tặng, không phải thứ gì đó được đòi hỏi.

 • “Tình yêu là một tiếng gọi, không phải một câu trả lời.” (Rumi, “The Essential Rumi”)

Trích dẫn này nhấn mạnh rằng tình yêu là một tiếng gọi, không phải một câu trả lời. Tình yêu là thứ gì đó đến với chúng ta một cách bất ngờ, không phải thứ gì đó mà chúng ta có thể kiểm soát.

Trên đây chỉ là một số trích dẫn sách hay về tình yêu. Mỗi trích dẫn đều mang một ý nghĩa riêng, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu và cách yêu thương. Hãy đọc và suy ngẫm về những trích dẫn này để có những trải nghiệm tình yêu trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.