Tus hay về gia đình nhỏ là những câu nói, status, caption,… thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết và ý nghĩa của gia đình nhỏ. Những tus này thường mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện được những suy nghĩ, cảm xúc của người viết về gia đình. Dưới đây là một số Tus hay về gia đình nhỏ mà Sttngan.com chia sẻ cho bạn.

tus hay về gia đình nhỏ

Tus hay về gia đình nhỏ

 1. Gia đình nhỏ là niềm hạnh phúc lớn.

 2. Gia đình là nơi ta được yêu thương và che chở.

 3. Gia đình là nơi ta tìm thấy bình yên.

 4. Gia đình là nơi ta được là chính mình.

 5. Gia đình là nơi ta có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

 6. Gia đình là nơi ta được học hỏi và trưởng thành.

 7. Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy niềm tin và hy vọng.

 8. Gia đình là nơi ta có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

 9. Gia đình là nơi ta có thể vun đắp và gìn giữ tình yêu thương.

 10. Gia đình là món quà quý giá nhất mà ta có được.

 11. Gia đình nhỏ là niềm hạnh phúc giản đơn.

 12. Gia đình nhỏ là tổ ấm bình yên.

 13. Gia đình nhỏ là nơi ta được yêu thương trọn vẹn.

 14. Gia đình nhỏ là nơi ta được che chở và bảo vệ.

 15. Gia đình nhỏ là nơi ta được chia sẻ mọi thứ.

 16. Gia đình nhỏ là nơi ta được sống trọn vẹn cuộc đời.

 17. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể là chính mình.

 18. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

 19. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể vun đắp và gìn giữ tình yêu thương.

 20. Gia đình nhỏ là món quà quý giá nhất của cuộc đời.

 21. Gia đình nhỏ là nguồn động lực lớn lao.

 22. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy sức mạnh.

 23. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể vượt qua mọi khó khăn.

 24. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy niềm tin.

 25. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy hy vọng.

 26. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy sự bình an.

 27. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy sự yêu thương.

 28. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy sự chia sẻ.

 29. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy sự đồng hành.

 30. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy sự trọn vẹn.

 31. Gia đình nhỏ là nơi ta được yêu thương và trân trọng.

 32. Gia đình nhỏ là nơi ta được che chở và bảo ban.

 33. Gia đình nhỏ là nơi ta được chia sẻ và thấu hiểu.

 34. Gia đình nhỏ là nơi ta được học hỏi và trưởng thành.

 35. Gia đình nhỏ là nơi ta được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

 36. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

 37. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể vun đắp và gìn giữ tình yêu thương.

 38. Gia đình nhỏ là món quà quý giá nhất của cuộc đời.

 39. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.

 40. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống trọn vẹn cuộc đời.

 41. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể là chính mình.

 42. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với cảm xúc.

 43. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với bản thân.

 44. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với trái tim.

 45. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với cuộc sống.

 46. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với ước mơ.

 47. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với khát vọng.

 48. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với niềm tin.

 49. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với hạnh phúc.

 50. Gia đình nhỏ là nơi ta có thể sống thật với chính mình.

tus hay về gia đình nhỏ

Tus hay về gia đình nhỏ của các vĩ nhân

Albert Einstein

 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy tình yêu thương vô điều kiện.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể là chính mình.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.”

Nelson Mandela

 • “Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới.”
 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy sức mạnh và niềm tin.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể vượt qua mọi khó khăn.”

Mahatma Gandhi

 • “Gia đình là nơi ta học được lòng yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.”
 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy sự ấm áp và an toàn.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể sống trọn vẹn cuộc đời.”

Martin Luther King Jr.

 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể chia sẻ mọi thứ.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể vun đắp và gìn giữ tình yêu thương.”

Walt Disney

 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự yêu thương và sự ủng hộ.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể sống trọn vẹn cuộc đời.”

Walt Whitman

 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy tình yêu thương và sự gắn bó.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự an toàn và sự bảo vệ.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.”

Jane Austen

 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy tình yêu thương và sự thấu hiểu.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự chia sẻ và đồng hành.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự trọn vẹn.”

William Shakespeare

 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy tình yêu thương và sự ủng hộ.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể sống trọn vẹn cuộc đời.”

Paulo Coelho

 • “Gia đình là nơi ta tìm thấy tình yêu thương và sự gắn bó.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự an toàn và sự bảo vệ.”
 • “Gia đình là nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.

tus hay về gia đình nhỏ

Tus hay về gia đình nhỏ bằng Tiếng Anh

 1. A small family is a big blessing.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là một phước lành lớn.

 1. Family is where you find love and support.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn tìm thấy tình yêu và sự hỗ trợ.

 1. Family is where you find peace and happiness.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.

 1. Family is where you can be yourself.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn có thể là chính mình.

 1. Family is where you can share everything.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn có thể chia sẻ mọi thứ.

 1. Family is where you can learn and grow.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn có thể học hỏi và trưởng thành.

 1. Family is where you can find hope and faith.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn tìm thấy hy vọng và niềm tin.

 1. Family is where you can live each moment to the fullest.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

 1. Family is where you can nurture and cherish love.

Nghĩa: Gia đình là nơi bạn có thể nuôi dưỡng và trân trọng tình yêu.

 1. A small family is a simple happiness.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là một niềm hạnh phúc giản đơn.

 1. A small family is a safe haven.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là một nơi trú ẩn an toàn.

 1. A small family is where you find love unconditionally.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy tình yêu vô điều kiện.

 1. A small family is where you find protection and security.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy sự bảo vệ và an ninh.

 1. A small family is where you find everything.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy mọi thứ.

 1. A small family is where you can live life to the fullest.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn có thể sống trọn vẹn cuộc sống.

 1. A small family is where you can be yourself.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn có thể là chính mình.

 1. A small family is where you find joy and happiness.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

 1. A small family is where you can nurture and cherish love.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn có thể nuôi dưỡng và trân trọng tình yêu.

 1. A small family is a source of great strength.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nguồn sức mạnh to lớn.

 1. A small family is where you find strength.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy sức mạnh.

 1. A small family is where you can overcome any challenge.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn có thể vượt qua mọi thử thách.

 1. A small family is where you find hope.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy hy vọng.

 1. A small family is where you find faith.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy niềm tin.

 1. A small family is where you find peace.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy sự bình yên.

 1. A small family is where you find love.

Nghĩa: Một gia đình nhỏ là nơi bạn tìm thấy tình yêu.

tus hay về gia đình nhỏ

Dưới đây là một số tus hay về gia đình nhỏ

 • “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”

Câu nói này thể hiện một cách đơn giản nhưng đầy ý nghĩa về gia đình nhỏ. Dù có ít thành viên nhưng gia đình vẫn luôn là nơi tràn ngập hạnh phúc.

 • “Gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi ta tìm về khi mệt mỏi, là nơi ta được yêu thương và quan tâm”

Câu nói này đã nêu lên những ý nghĩa to lớn của gia đình. Gia đình là nơi ta được sinh ra, được nuôi dưỡng, được yêu thương và che chở. Gia đình luôn là nơi ta tìm về khi mệt mỏi, khi cần sự giúp đỡ và chia sẻ.

 • “Gia đình là nơi ta có thể là chính mình, là nơi ta được chấp nhận và thấu hiểu”

Trong gia đình, ta có thể là chính mình, không cần phải gồng mình lên để thể hiện bản thân. Ta được chấp nhận và thấu hiểu mọi điều, từ những ưu điểm đến những khuyết điểm.

 • “Gia đình là món quà quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người”

Gia đình là một món quà vô giá mà chúng ta không thể tự chọn lựa. Vì vậy, hãy trân trọng và yêu thương gia đình của mình.

 • “Gia đình là nơi ta bắt đầu cuộc sống và là nơi ta trở về sau mỗi chuyến đi”

Gia đình là nơi ta bắt đầu cuộc sống, là nơi ta được sinh ra và lớn lên. Gia đình cũng là nơi ta trở về sau mỗi chuyến đi, là nơi ta được yêu thương và đón nhận.

Những tus hay về gia đình nhỏ không chỉ thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết của gia đình mà còn là lời nhắc nhở chúng ta hãy luôn trân trọng và gìn giữ gia đình nhỏ bé của mình

.Xem thêm:

Dưới đây là một số cách để viết tus hay về gia đình nhỏ

 • Sử dụng những từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc

Những từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc sẽ giúp tus của bạn trở nên ấn tượng và chạm đến trái tim người đọc. Ví dụ: “gia đình nhỏ, hạnh phúc to”, “nhà là nơi ta có thể là chính mình”, “gia đình là món quà quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng”,…

 • Thể hiện cảm xúc chân thành

Tus hay nhất là tus thể hiện được cảm xúc chân thành của người viết. Hãy viết về những điều bạn yêu thích, trân trọng ở gia đình mình. Ví dụ: “Yêu gia đình đến mức không thể diễn tả bằng lời”, “Mỗi ngày được sống trong vòng tay của gia đình là một niềm hạnh phúc”,…

 • Sử dụng lối viết sáng tạo

Hãy thử sử dụng lối viết sáng tạo để tus của bạn trở nên khác biệt. Ví dụ: “Gia đình là nơi ta có thể trút bỏ lớp mặt nạ, là nơi ta được là chính mình”, “Gia đình là nơi ta có thể khóc, cười, giận hờn, yêu thương”,…

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn viết được những tus hay về gia đình nhỏ. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.