Cuộc sống luôn đầy những thăng trầm và thử thách, và chúng ta thường cần những lời động viên, truyền cảm hứng để vượt qua những khó khăn. Trong bài viết này, hãy cũng Sttngan.com khám phá Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh, từ những câu ngắn gọn đến những câu hài hước, từ câu nói về tình yêu đến câu nói về tình bạn. Hãy cùng tìm hiểu và cảm nhận những thông điệp ý nghĩa mà những câu nói này mang lại nhé!

Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Những Câu Nói Hay về cuộc sống Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

 • A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. (Một nhà lãnh đạo là người biết đường, đi đường và chỉ đường)
 • Everything has beauty, but not everyone sees it. (Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó)
 • Sadness flies away on the wings of time. (Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian)
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Cuộc sống giống như việc đi xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển)
 • To live is to fight. (Sống là chiến đấu)
 • Live each day as if it’s your last. (Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng bạn được sống)
 • Work hard, dream big. (Làm việc chăm chỉ, mơ ước lớn)
 • Defeat is simply a signal to press onward. (Sự thất bại chỉ đơn giản là một dấu hiệu để tiến lên phía trước)
 • Where there is a will, there is a way. (Nơi có ý chí, sẽ có con đường)
 • A winner never stops trying. (Người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng)
 • Keep your face to the sunshine and you can’t see a shadow. (Hãy hướng mặt về ánh sáng mặt trời và bạn sẽ không thấy bóng tối)
 • Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. (Đừng cầu xin một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu xin sức mạnh để vượt qua khó khăn)
 • If today were the last day of your life, would you want to do what you are about to do today? (Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, bạn có muốn làm những gì bạn định làm hôm nay không?)
 • Every new day is another chance to change your life. (Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống của bạn)
 • Peace does not mean one without noise, trouble, and toil. In the midst of a storm, we can still find inner peace. That is the true meaning of peace! (Bình yên không phải là nơi không có tiếng ồn, rắc rối và gian truân. Giữa cơn bão, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự bình yên trong lòng. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên!)
 • Stars can’t shine without darkness. (Ngôi sao sẽ không thể tỏa sáng nếu không có bóng tối)
 • You should learn from your competitor but never copy. Copy and you die. (Bạn nên học hỏi từ đối thủ nhưng không bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ thất bại)
 • Life is really simple, but we insist on making it complicated. (Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ khăng khăng làm nó phức tạp hơn)
 • Just be yourself, because life’s too short to be anybody else. (Hãy là chính bạn, vì cuộc sống quá ngắn để giả dối)
 • Never let the fear of striking out keep you from playing the game! (Đừng để nỗi sợ thất bại ngăn bạn khỏi tham gia trò chơi)
 • “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon
 • Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn đang bận rộn lập kế hoạch cho những điều khác.

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

Cách duy nhất để làm được những công việc vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.” – Helen Keller

Những điều tốt đẹp và đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

“The only thing that is constant is change.” – Heraclitus

Sự thay đổi là điều duy nhất không đổi.

“The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

Cách duy nhất để làm được những công việc vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.

“The only thing that is constant is change.” – Heraclitus

Sự thay đổi là điều duy nhất không đổi.

“The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

“The only thing we have to fear is fear itself.” – Franklin D. Roosevelt

Điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi sợ hãi.

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” – Mahatma Gandhi

Cách tốt nhất để tìm thấy bản thân là đánh mất mình trong việc phục vụ người khác.

“The only thing that will redeem mankind is cooperation.” – Helen Keller

Điều duy nhất sẽ cứu chuộc nhân loại là sự hợp tác.

“The only thing that makes life worth living is the pursuit of great ideas.” – Albert Einstein

Điều duy nhất khiến cuộc sống đáng sống là việc theo đuổi những ý tưởng vĩ đại.

Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Một Số Câu Nói Tiếng Anh Hài Hước Về Cuộc Sống

 • When you fall, I will be there to catch you – With love, the floor. (Khi bạn ngã, tôi sẽ ở đó để đỡ bạn – Với tình yêu, mặt sàn)
 • Some people are like clouds. When they go away, it’s a brighter day. (Một số người giống như đám mây. Khi họ đi xa, ngày trở nên sáng sủa hơn)
 • All my life I thought air was free until I bought a bag of chips. (Cả đời tôi đã nghĩ không khí là miễn phí cho tới khi tôi mua gói bim bim)
 • I’m not lazy, I’m in energy-saving mode. (Tôi không lười biếng, tôi đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng)
 • Women are like banks, they take every cent you got and give you very little interest. (Phụ nữ giống như ngân hàng, họ lấy đi từng xu của bạn và trả lại rất ít lãi suất)
 • When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often. (Khi tôi mất, tôi muốn mộ của tôi có WiFi miễn phí, để mọi người ghé thăm thường xuyên hơn)
 • People say nothing is impossible, but I do nothing every day. (Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi thực sự không làm gì mỗi ngày)
 • You can’t always control who walks into your life, but you can control which window you throw them out of. (Bạn không thể luôn kiểm soát ai bước vào cuộc sống của bạn, nhưng bạn có thể quyết định cửa sổ nào để bạn đuổi họ ra)
 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. (Tôi không bao giờ mắc phải sai lầm lần thứ hai. Tôi thường mắc phải khoảng năm hoặc sáu lần, chỉ để chắc chắn thôi)
 • Life is short, smile while you still have teeth. (Cuộc đời ngắn ngủi, hãy cười khi bạn vẫn còn răng)

“Life is short, so don’t waste it on people who don’t deserve it.” – Unknown

Cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy đừng lãng phí nó cho những người không xứng đáng.

“If you can’t laugh at yourself, life is going to be pretty tough.” – Charlie Chaplin

Nếu bạn không thể cười nhạo bản thân, cuộc sống sẽ khá khó khăn.

“The secret to a happy life is to find something you love to do and then find someone to pay you to do it.” – Mark Twain

Bí quyết của một cuộc sống hạnh phúc là tìm thấy thứ bạn yêu thích để làm và sau đó tìm ai đó trả tiền để bạn làm điều đó.

“I’m not saying I’m lazy, but I’d rather be playing video games than doing actual work.” – Unknown

Tôi không nói rằng tôi lười biếng, nhưng tôi muốn chơi game điện tử hơn là làm việc thực tế.

“I’m not saying I’m stupid, but I’m not sure how I managed to get this far in life.” – Unknown

Tôi không nói rằng tôi ngu ngốc, nhưng tôi không chắc mình đã làm thế nào để đi xa đến vậy trong cuộc sống.

Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Về Tình Yêu

Hate has a reason for everything, but love is unreasonable. (Ghét có lý do cho mọi thứ, nhưng yêu là vô lý)

Love means you never have to say you’re sorry. (Yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói xin lỗi)

No man or woman is worth your tears, and the one who is won’t make you cry. (Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, và người xứng đáng sẽ không khiến bạn khóc)

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love. (Trên bầu trời của người yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi ánh mắt của người bạn yêu)

I love you without knowing how, why, or even from where… (Anh yêu em mà chẳng cần biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu…)

A simple “I love you” means more than money. (Câu nói đơn giản “Anh yêu em” có ý nghĩa hơn cả tiền bạc)

Love is not getting, but giving. (Tình yêu không chỉ là việc nhận, mà là việc cho đi)

We are most alive when we’re in love. (Chúng ta sống động nhất khi chúng ta đang yêu)

Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience. (Đừng dừng lại việc trao đi tình yêu, ngay cả khi bạn không nhận được. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn)

A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up my mind, but only a nice guy can open up my heart. (Một chàng trai dễ thương có thể mở mắt tôi, một chàng trai thông minh có thể mở mang trí óc tôi, nhưng chỉ có một chàng trai tốt mới có thể mở cánh cửa của trái tim tôi)

“Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.” – 1 Corinthians 13:4-5

Tình yêu kiên nhẫn, tình yêu nhân hậu. Nó không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo.

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.” – Helen Keller

Những điều tốt đẹp và đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

“Love is the most powerful force in the world.” – Nelson Mandela

Tình yêu là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên thế giới.

“Love is the answer, and you know that for sure.” – The Beatles

Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết điều đó chắc chắn.

“You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.” – Julia Roberts

Bạn biết khi yêu ai đó khi bạn muốn họ hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc của họ có nghĩa là bạn không phải là một phần của nó.

“Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.” – Joan Crawford

Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm lò sưởi của bạn hay đốt cháy ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ biết được.

“The heart wants what it wants.” – Julia Roberts

Trái tim muốn gì thì muốn.

“Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.” – Erich Fromm

Tình yêu là câu trả lời duy nhất hợp lý và thỏa đáng cho vấn đề tồn tại của con người.

“Love is the master key that opens the gates of happiness.” – Oliver Wendell Holmes

Tình yêu là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cổng hạnh phúc.

“Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” – Martin Luther King Jr.

Tình yêu là lực lượng duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.

Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Xem thêm:

Những Câu Nói Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Về Tình Bạn

 1. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart. (Người bạn thật sự là người với tay đến chạm vào trái tim bạn)
 2. Friendship starts with a smile, grows with talking and hanging around, and ends with a death. (Tình bạn bắt đầu với một nụ cười, tiến triển qua những câu chuyện và thời gian bên nhau, và kết thúc bằng một lần tạm biệt)
 3. To like and dislike the same things is indeed true friendship. (Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự)
 4. Be slow in choosing a friend but slower in changing them. (Hãy chọn bạn một cách từ từ, nhưng hãy chậm hơn trong việc thay đổi họ)
 5. The only way to have a friend is to be one. (Cách duy nhất để có một người bạn là tự trở thành một người bạn)
 6. Friendship flourishes at the fountain of forgiveness. (Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn của sự tha thứ)
 7. Rare as is true love, true friendship is rarer. (Tình yêu đích thực hiếm hoi, nhưng tình bạn đích thực lại càng hiếm hơn)
 8. Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget. (Những người bạn thật sự tuyệt vời khó tìm, khó xa và không thể quên)
 9. Friendship is a single soul living in two bodies. (Tình bạn là một linh hồn duy nhất sống trong hai thân thể)
 10. There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met. (Không có người lạ, chỉ có những người bạn mà chúng ta chưa gặp mà thôi)
 11. No man is whole of himself; his friends are the rest of him. (Không ai hoàn hảo một mình, bạn bè là phần còn lại của mỗi người)
 12. True friendship continues to grow, even over the longest distance. (Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù khoảng cách có xa đến đâu)
 13. Friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it is lost. (Tình bạn giống như sức khỏe tốt; giá trị của nó ít được nhận ra cho tới khi nó bị mất)
 14. Sometimes the people you expect to kick you when you’re down will be the ones who help you get back up. (Đôi khi những người mà bạn nghĩ sẽ hạ gục bạn khi bạn suy sụp lại chính là những người giúp bạn đứng dậy)
 15. Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer. (Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi thăm bạn và chờ đợi để nghe câu trả lời)
 16. Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say. (Mọi người nghe những gì bạn nói. Bạn bè lắng nghe những gì bạn nói. Những người bạn thân lắng nghe những điều bạn không nói)
 17. Don’t be dismayed at goodbyes; a farewell is necessary before you can meet again, and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends. (Đừng buồn khi chia tay; lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại, sau khoảnh khắc hay nhiều kiếp người, là chắc chắn đối với những ai là bạn của nhau)

Những Câu Nói Tiếng Anh Truyền Cảm Hứng

Các câu nói tiếng Anh dưới đây sẽ mang đến cho bạn niềm tin, động lực và truyền cảm hứng để vươn lên trong cuộc sống:

{50+ câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng: https://langmaster.edu.vn/cac-cau-noi-tieng-anh-truyen-cam-hung/}

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Của Người Nổi Tiếng

Người nổi tiếng luôn có những lời nói đáng nhớ và truyền cảm hứng. Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay của các nhân vật nổi tiếng:

 1. “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas Edison
 2. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela
 3. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer
 4. “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs
 5. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt
 6. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt
 7. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt
 8. “The best way to predict the future is to create it.” – Peter Drucker

Kết Luận

Cuộc sống đầy những thăng trầm và biến đổi, và những câu nói tiếng Anh trên đây sẽ giúp bạn có niềm tin, động lực và truyền cảm hứng để vượt qua mọi khó khăn. Từ Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh, những câu hài hước, đến những câu nói ý nghĩa về tình yêu và tình bạn, chúng ta đã có cơ hội thấu hiểu và trân trọng những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Hãy lựa chọn những câu nói phù hợp và áp dụng để mang lại niềm vui và thành công trong cuộc sống của bạn. Đừng quên theo dõi Blog Stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay nhé.