STT tình yêu hài hước là những dòng trạng thái, status được viết ra với mục đích chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về tình yêu một cách hài hước, dí dỏm. Những STT này thường mang đến tiếng cười cho người đọc, đồng thời cũng thể hiện được cá tính và phong cách của người viết. Dưới đây là một số Stt tình yêu hài hước mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

stt tình yêu hài hước

STT tình yêu hài hước

 1. Tình yêu giống như một ly cà phê, lúc đầu thì đắng, sau thì ngọt, nhưng cuối cùng thì vẫn là một đống bã.

 2. Tình yêu là một con dao hai lưỡi, một khi đã đâm thì khó rút ra được.

 3. Tình yêu là một trò chơi, nhưng tôi lại không biết cách chơi.

 4. Tình yêu là một bài toán, nhưng tôi lại không biết cách giải.

 5. Tình yêu là một món ăn, nhưng tôi lại không biết cách nấu.

 6. Tình yêu là một giấc mơ, nhưng tôi lại không biết cách mơ.

 7. Tình yêu là một phép màu, nhưng tôi lại không biết cách biến phép.

 8. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng tôi lại không biết cách kỳ diệu.

 9. Tình yêu là một điều tuyệt vời, nhưng tôi lại không biết cách tuyệt vời.

 10. Tình yêu là một điều không thể giải thích, nhưng tôi lại không biết cách giải thích.

 11. Tình yêu là một thứ mù quáng, nhưng tôi lại không biết cách mù quáng.

 12. Tình yêu là một thứ điên rồ, nhưng tôi lại không biết cách điên rồ.

 13. Tình yêu là một thứ đau khổ, nhưng tôi lại không biết cách đau khổ.

 14. Tình yêu là một thứ hạnh phúc, nhưng tôi lại không biết cách hạnh phúc.

 15. Tình yêu là một thứ tuyệt vọng, nhưng tôi lại không biết cách tuyệt vọng.

 16. Tình yêu là một thứ vô vọng, nhưng tôi lại không biết cách vô vọng.

 17. Tình yêu là một thứ không thể quên, nhưng tôi lại không biết cách quên.

 18. Tình yêu là một thứ không thể thay thế, nhưng tôi lại không biết cách thay thế.

 19. Tình yêu là một thứ không thể thiếu, nhưng tôi lại không biết cách thiếu.

 20. Tình yêu là một thứ không thể sống thiếu, nhưng tôi lại không biết cách sống.

 21. Tình yêu giống như một chiếc xe đạp, cần có hai người để cùng đạp.

 22. Tình yêu giống như một cái đồng hồ, cần có hai kim để cùng chạy.

 23. Tình yêu giống như một chiếc máy bay, cần có hai cánh để cùng bay.

 24. Tình yêu giống như một con thuyền, cần có hai người để cùng chèo.

 25. Tình yêu giống như một cây cầu, cần có hai đầu để cùng nối.

 26. Tình yêu giống như một con sông, cần có hai bờ để cùng chảy.

 27. Tình yêu giống như một ngọn lửa, cần có hai đốm lửa để cùng cháy.

 28. Tình yêu giống như một cơn gió, cần có hai làn gió để cùng thổi.

 29. Tình yêu giống như một giấc mơ, cần có hai người để cùng mơ.

 30. Tình yêu là một thứ ngọt ngào, nhưng cũng có thể rất đắng.

 31. Tình yêu là một thứ tươi đẹp, nhưng cũng có thể rất xấu xí.

 32. Tình yêu là một thứ hạnh phúc, nhưng cũng có thể rất đau khổ.

 33. Tình yêu là một thứ tuyệt vời, nhưng cũng có thể rất tồi tệ.

 34. Tình yêu là một thứ không thể đoán trước, nhưng cũng có thể rất dễ đoán.

 35. Tình yêu là một thứ không thể kiểm soát, nhưng cũng có thể rất dễ kiểm soát.

 36. Tình yêu là một thứ không thể cưỡng lại, nhưng cũng có thể rất dễ cưỡng lại.

 37. Tình yêu là một thứ không thể chối từ, nhưng cũng có thể rất dễ chối từ.

 38. Tình yêu là một thứ không thể thay thế, nhưng cũng có thể rất dễ thay thế.

stt tình yêu hài hước

STT tình yêu hài hước của các vĩ nhân

 1. “Tình yêu là một trò chơi, nhưng tôi lại không biết cách chơi. Nhưng tôi vẫn sẽ chơi, vì tôi biết nếu thua thì cũng có người chơi cùng.” – Albert Einstein
 2. “Tình yêu là một bài toán, nhưng tôi lại không biết cách giải. Nhưng tôi vẫn sẽ giải, vì tôi biết nếu giải được thì tôi sẽ rất vui.” – Isaac Newton
 3. “Tình yêu là một món ăn, nhưng tôi lại không biết cách nấu. Nhưng tôi vẫn sẽ nấu, vì tôi biết nếu nấu được thì tôi sẽ được ăn.” – Marie Curie
 4. “Tình yêu là một giấc mơ, nhưng tôi lại không biết cách mơ. Nhưng tôi vẫn sẽ mơ, vì tôi biết nếu mơ được thì tôi sẽ được gặp người mình yêu.” – Leonardo da Vinci
 5. “Tình yêu là một phép màu, nhưng tôi lại không biết cách biến phép. Nhưng tôi vẫn sẽ biến phép, vì tôi biết nếu biến phép được thì tôi sẽ được có phép thuật.” – William Shakespeare
 6. “Tình yêu là một thứ mù quáng, nhưng tôi lại không biết cách mù quáng. Nhưng tôi vẫn sẽ mù quáng, vì tôi biết nếu mù quáng thì tôi sẽ không thấy người mình yêu xấu.” – Mark Twain
 7. “Tình yêu là một thứ điên rồ, nhưng tôi lại không biết cách điên rồ. Nhưng tôi vẫn sẽ điên rồ, vì tôi biết nếu điên rồ thì tôi sẽ được yêu.” – Albert Camus
 8. “Tình yêu là một thứ đau khổ, nhưng tôi lại không biết cách đau khổ. Nhưng tôi vẫn sẽ đau khổ, vì tôi biết nếu đau khổ thì tôi sẽ được cảm nhận tình yêu.” – Friedrich Nietzsche
 9. “Tình yêu là một thứ hạnh phúc, nhưng tôi lại không biết cách hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc, vì tôi biết nếu hạnh phúc thì tôi sẽ được yêu thương.” – Eleanor Roosevelt
 10. “Tình yêu là một thứ tuyệt vọng, nhưng tôi lại không biết cách tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn sẽ tuyệt vọng, vì tôi biết nếu tuyệt vọng thì tôi sẽ được tìm thấy tình yêu.” – Jean-Paul Sartre
 11. “Tình yêu là một thứ vô vọng, nhưng tôi lại không biết cách vô vọng. Nhưng tôi vẫn sẽ vô vọng, vì tôi biết nếu vô vọng thì tôi sẽ được học cách yêu.” – Martin Luther King Jr.
 12. “Tình yêu là một thứ không thể quên, nhưng tôi lại không biết cách quên. Nhưng tôi vẫn sẽ quên, vì tôi biết nếu quên được thì tôi sẽ được yêu lại.” – Mahatma Gandhi
 13. “Tình yêu là một thứ không thể thay thế, nhưng tôi lại không biết cách thay thế. Nhưng tôi vẫn sẽ thay thế, vì tôi biết nếu thay thế được thì tôi sẽ được tìm thấy tình yêu đích thực.” – Nelson Mandela
 14. “Tình yêu là một thứ không thể thiếu, nhưng tôi lại không biết cách thiếu. Nhưng tôi vẫn sẽ thiếu, vì tôi biết nếu thiếu được thì tôi sẽ được biết trân trọng tình yêu.” – Audrey Hepburn
 15. “Tình yêu là một thứ không thể sống thiếu, nhưng tôi lại không biết cách sống. Nhưng tôi vẫn sẽ sống, vì tôi biết nếu sống được thì tôi sẽ được yêu thương.” – Mother Teresa
 16. “Tình yêu giống như một chiếc xe đạp, cần có hai người để cùng đạp. Nhưng nếu bạn không biết cách đạp thì bạn sẽ bị ngã.” – Albert Einstein
 17. “Tình yêu giống như một cái đồng hồ, cần có hai kim để cùng chạy. Nhưng nếu một trong hai kim bị hỏng thì đồng hồ sẽ ngừng chạy.” – Isaac Newton
 18. “Tình yêu giống như một chiếc máy bay, cần có hai cánh để cùng bay. Nhưng nếu một trong hai cánh bị hỏng thì máy bay sẽ rơi.” – Marie Curie
 19. “Tình yêu giống như một con thuyền, cần có hai người để cùng chèo. Nhưng nếu một trong hai người bỏ chèo thì con thuyền sẽ bị đắm.” – Leonardo da Vinci
 20. Tình yêu giống như một cây cầu, cần có hai đầu để cùng nối. Nhưng nếu một trong hai đầu bị đứt thì cây cầu sẽ bị sập.” – William Shakespeare
 21. Tình yêu giống như một con sông, cần có hai bờ để cùng chảy. Nhưng nếu một trong hai bờ bị cạn thì con sông sẽ khô cạn.” – Mark Twain
 22. Tình yêu giống như một ngọn lửa, cần có hai đốm lửa để cùng cháy. Nhưng nếu một trong hai đốm lửa bị tắt thì ngọn lửa sẽ lụi tàn.” – Albert Camus
 23. Tình yêu giống như một cơn gió, cần có hai làn gió để cùng thổi. Nhưng nếu một trong hai làn gió bị đổi hướng thì cơn gió sẽ ngừng thổi.” – Friedrich Nietzsche
 24. Tình yêu giống như một giấc mơ, cần có hai người để cùng mơ. Nhưng nếu một trong hai người thức giấc thì giấc mơ sẽ tan biến.” – Eleanor Roosevelt
 25. Tình yêu giống như một bài hát, cần có hai người để cùng hát. Nhưng nếu một trong hai người hát sai thì bài hát sẽ trở nên sai lệch.” – Jean-Paul Sartre
 26. Tình yêu giống như một vở kịch, cần có hai diễn viên để cùng diễn. Nhưng nếu một trong hai diễn viên đóng tệ thì vở kịch sẽ trở nên tệ hại.” – Martin Luther King Jr.
 27. Tình yêu giống như một bức tranh, cần có hai người để cùng vẽ. Nhưng nếu một trong hai người vẽ xấu thì bức tranh sẽ trở nên xấu xí.” – Mahatma Gandhi
 28. Tình yêu giống như một chiếc bánh, cần có hai người để cùng ăn. Nhưng nếu một trong hai người ăn quá nhiều thì chiếc bánh sẽ bị hết.” – Nelson Mandela
 29. Tình yêu giống như một chiếc áo, cần có hai người để cùng mặc. Nhưng nếu một trong hai người mặc không vừa thì chiếc áo sẽ trở nên xấu xí.” – Audrey Hepburn
 30. Tình yêu giống như một ngôi nhà, cần có hai người để cùng xây. Nhưng nếu một trong hai người xây không tốt thì ngôi nhà sẽ trở nên ọp ẹp.” – Mother Teresa
 31. Tình yêu là một thứ ngọt ngào, nhưng cũng có thể rất đắng.” – Albert Einstein
 32. Tình yêu là một thứ tươi đẹp, nhưng cũng có thể rất xấu xí.” – Isaac Newton
 33. Tình yêu là một thứ hạnh phúc, nhưng cũng có thể rất đau khổ.” – Marie Curie
 34. Tình yêu là một thứ tuyệt vời, nhưng cũng có thể rất tồi tệ.” – William Shakespeare
 35. Tình yêu là một thứ không thể đoán trước, nhưng cũng có thể rất dễ đoán.” – Mark Twain
 36. Tình yêu là một thứ không thể kiểm soát, nhưng cũng có thể rất dễ kiểm soát.” – Albert Camus
 37. Tình yêu là một thứ không thể cưỡng lại, nhưng cũng có thể rất dễ cưỡng lại.” – Friedrich Nietzsche
 38. Tình yêu là một thứ không thể chối từ, nhưng cũng có thể rất dễ chối từ.” – Eleanor Roosevelt
 39. Tình yêu là một thứ không thể thay thế, nhưng cũng có thể rất dễ thay thế.” – Jean-Paul Sartre
 40. Tình yêu là một thứ không thể thiếu, nhưng cũng có thể rất dễ thiếu.” – Martin Luther King Jr.
 41. Tình yêu là một thứ không thể sống thiếu, nhưng cũng có thể rất dễ sống thiếu.” – Mahatma Gandhi
 42. Tình yêu giống như một chiếc điện thoại, cần có hai sim để cùng gọi. Nhưng nếu một trong hai sim bị hỏng thì chiếc điện thoại sẽ không thể gọi được.” – Audrey Hepburn
 43. Tình yêu giống như một chiếc máy tính, cần có hai màn hình để cùng xem. Nhưng nếu một trong hai màn hình bị hỏng thì chiếc máy tính sẽ không thể xem được.” – Mother Teresa
 44. Tình yêu giống như một chiếc TV, cần có hai remote để cùng điều khiển. Nhưng nếu một trong hai remote bị hỏng thì chiếc TV sẽ không thể điều khiển được.” – Nelson Mandela

stt tình yêu hài hước

STT tình yêu hài hước bằng Tiếng Anh

English

 1. Love is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get.
 2. Love is blind, but marriage is an eye-opener.
 3. Love is a many splendored thing, but it’s also a lot of work.
 4. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
 5. Love is like a fart. If you have to force it, it’s probably crap.
 6. Love is like a fart. It’s better to let it out than to keep it in.
 7. Love is like a fart. It’s not always perfect, but it’s always there.
 8. Love is like a fart. It’s never as good as you remember it being.
 9. Love is like a fart. It’s always better when it’s shared.
 10. Love is like a fart. It’s better to let it out than to have someone else do it for you.

Vietnamese

 1. Tình yêu giống như một hộp sô cô la. Bạn không bao giờ biết được mình sẽ nhận được gì.
 2. Tình yêu là mù quáng, nhưng hôn nhân là một sự mở mang tầm mắt.
 3. Tình yêu là một điều tuyệt vời, nhưng nó cũng là rất nhiều công việc.
 4. Tình yêu là nhẫn nại, yêu thương là nhân từ. Nó không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo. Nó không làm nhục người khác, không ích kỷ, không dễ nổi giận, không ghi chép những điều sai trái. Tình yêu không vui mừng trong điều ác nhưng vui mừng với lẽ thật. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì.
 5. Tình yêu giống như một cái rắm. Nếu bạn phải ép nó, nó có thể là rác.
 6. Tình yêu giống như một cái rắm. Tốt hơn là nên để nó ra ngoài hơn là giữ nó bên trong.
 7. Tình yêu giống như một cái rắm. Nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nó luôn ở đó.
 8. Tình yêu giống như một cái rắm. Nó không bao giờ tốt như bạn nhớ nó.
 9. Tình yêu giống như một cái rắm. Nó tốt hơn khi được chia sẻ.
 10. Tình yêu giống như một cái rắm. Tốt hơn là nên để nó ra ngoài hơn là để ai đó khác làm điều đó cho bạn.

Đặc điểm của STT tình yêu hài hước

 • Sử dụng ngôn ngữ hài hước, hóm hỉnh: Đây là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một STT tình yêu hài hước. Người viết cần sử dụng ngôn ngữ một cách khéo léo, tinh tế để mang đến tiếng cười cho người đọc.
 • Thể hiện cảm xúc chân thành: Bên cạnh yếu tố hài hước, STT tình yêu cũng cần thể hiện được cảm xúc chân thành của người viết. Điều này giúp cho STT trở nên gần gũi, dễ đồng cảm hơn.
 • Thể hiện cá tính và phong cách của người viết: Mỗi người đều có một cá tính và phong cách riêng. STT tình yêu hài hước cũng nên thể hiện được điều này để tạo nên sự khác biệt và ấn tượng.

Các chủ đề của STT tình yêu hài hước

STT tình yêu hài hước có thể được viết về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:

 • Tình yêu đôi lứa: Đây là chủ đề phổ biến nhất của STT tình yêu hài hước. Những STT này thường kể về những câu chuyện tình yêu, những tình huống hài hước trong tình yêu.
 • Tình yêu đơn phương: Những STT này thường mang đến tiếng cười cho người đọc thông qua việc miêu tả những cảm xúc, suy nghĩ của người đang yêu đơn phương.
 • Tình yêu lứa tuổi học trò: Những STT này thường mang đến tiếng cười cho người đọc thông qua việc kể về những câu chuyện tình yêu trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò.
 • Tình yêu tuổi xế chiều: Những STT này thường mang đến tiếng cười cho người đọc thông qua việc kể về những câu chuyện tình yêu của những người lớn tuổi.

Một số ví dụ về STT tình yêu hài hước

 • “Tình yêu là gì? Tình yêu là khi bạn nhìn thấy người mình yêu ăn một con ốc sên mà không thể nhịn cười.”
 • “Anh yêu em bằng cả trái tim, nhưng trái tim anh nhỏ lắm nên chỉ yêu được em thôi.”
 • “Em yêu anh vì anh là người duy nhất có thể chịu đựng được tính cách của em.”
 • “Anh yêu em vì em là người duy nhất có thể khiến anh cười.”
 • “Anh yêu em vì em là người duy nhất có thể khiến anh khóc.”

Xem thêm:

Lợi ích của STT tình yêu hài hước

STT tình yêu hài hước mang lại nhiều lợi ích cho người viết và người đọc, bao gồm:

 • Giúp người viết giải tỏa cảm xúc: Khi yêu, ai cũng có những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc, đau khổ. STT tình yêu hài hước giúp người viết giải tỏa những cảm xúc này một cách nhẹ nhàng, thú vị.
 • Gây ấn tượng với người khác: STT tình yêu hài hước thể hiện cá tính và phong cách của người viết. Điều này giúp cho người viết gây ấn tượng với người khác, đặc biệt là người mình yêu.
 • Tạo tiếng cười cho người đọc: STT tình yêu hài hước mang đến tiếng cười cho người đọc, giúp họ giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Lưu ý khi viết STT tình yêu hài hước

Để viết một STT tình yêu hài hước, người viết cần lưu ý một số điều sau:

 • Chọn ngôn ngữ phù hợp: Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một STT tình yêu hài hước. Người viết cần chọn ngôn ngữ phù hợp với đối tượng mà mình muốn hướng đến.
 • Thể hiện cảm xúc chân thành: STT tình yêu hài hước vẫn cần thể hiện được cảm xúc chân thành của người viết. Điều này giúp cho STT trở nên gần gũi, dễ đồng cảm hơn.
 • Không nên quá lố: STT tình yêu hài hước không nên quá lố, nếu không sẽ gây phản cảm.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về STT tình yêu hài hước. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.